söndag 6 maj 2012

Okrossbar säng


Nu har vi i åratal legat på en konstruktion av spånplattor och pressad papp från IKEA. Varje rörelse har känts som äventyrlig. Dessutom var den låg - i höjd med golvdraget. Att resa sig upp har varit en sportprestation. Nu fick vi nog och byggde denna konstruktion, huvudsakligen av 12 cm-reglar, 52,5 cm hög. Den måste betraktas som okrossbar. Jag tror inte ens att två kelsjuka elefanter skulle kunna få den på fall. För de efterkommande som känner behov att dekonstruera den meddelas att ritningar saknas och att den innehåller ett mycket stort antal fästelement: cirka 100 stycken 75 mm skruvar, ett antal vinkeljärn av stål och 35 mm skruvar, ett femtiotal 60 mm spikar och fyra 120 mm långa franska träskruvar.

1 kommentar: