tisdag 29 maj 2012

En enda kommun i hela Sverige!

Kommunalrådet Stig Henriksson, Fagersta

Svenskt näringsliv (SAF) gör årligen en rankning av kommunerna efter ”företagsklimat”. Skinnskattebergs kommun är vanligen bland de sämsta. Framförallt bygger rankningen på en enkät med företagare på orten. Jag har skrivit om det här förut. Skinnskattebergs kommuns problem är att befolkningen minskar. Det ger dålig stämning både i näringslivet och i politiken. Den högljudda borgerliga oppositionen anförd av världens bästa politiker underblåser missnöjet. Slutresultatet blir att de som svarar på enkäten påstår att företagsklimatet är dåligt. Hur det i själva verket är med den saken säger rankningen förstås inget om.

Ortens brukspatron Gerald Engström stämmer in i kören och menar att kommunen borde slås samman med Fagersta och Norberg. Annars flyttar han huvudkontoret till Stockholm. På vilket sätt en sammanslagen kommun med sisådär 20.000 invånare skulle kunna konkurrera med Stockholm är oklart.

Sala kommun har beslutat lägga ned högstadieskolan i Västerfärnebo. Nu driver en opinion i kommundelen att man ska bryta sig ut ur Sala för att antingen bilda en egen kommun eller slå ihop sig med någon annan. Jag skulle i så fall föreslå Fagersta.

Överhuvudtaget borde, som jag redan tidigare föreslagit, alla kommuner i Sverige slås ihop med Fagersta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar