tisdag 20 december 2011

Ny bok om provinser i europeiska länder


I alla länder finns det en geografisk indelning av landet i mindre delar för att sköta den offentliga verksamheten. En del av dessa delar har ett mer eller mindre omfattande självstyrelse. I en nyutkommen forskningsbok redovisas regionala myndigheter i 14 europeiska länder – vilka är likheterna och skillnaderna? Det svenska bidraget beskriver den komplicerade regionfrågans utveckling.

Längst ned i den territoriella rangordningen finns i alla länder kommunerna. Över dem återfinner man en – och ibland två nivåer innan man kommer upp på den nationella nivån. Två högre nivåer finns framförallt i förbundsstater. I Tyskland är t ex delstaterna (Länder) indelade i Landkreise (och städer som står utanför dessa lantkretsar). Spanien, som har ett halvfederalt system bildas av autonoma gemenskaper som indelas i provinser. I den här boken sätts fokus genomgående på den näst lägsta nivån. Sverige som är ett system med en enda mellannivå representeras av landsting och regioner.

De länder som täcks i boken är Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Polen, Rumänien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland och Ungern. I mitt kapitel om Sverige diskuteras bland annat den krokiga utvecklingen av regionfrågan. Hur uppgiftsfördelningen ska se ut på regional nivå mellan staten (främst i form av länsstyrelserna) och landstingen har stått på den politiska dagordningen i mer än 40 år och pendeln har slagit mellan än den ena och än den andra extremen.

I samband med en försöksverksamhet på 90-talet bildades två ”regioner” genom sammanslagning av landsting: Västra Götaland och Skåne. Dessa nya lite större regioner har också fått något utökade befogenheter genom att staten överlåtit vissa uppgifter. Från i år har också Gotland och Halland fått status som regioner. I dessa båda fall har det dock inte skett några sammanslagningar av landsting. Region Gotland är precis detsamma som Gotlands kommun och Region Halland är till sina gränser identiskt med det tidigare landstinget i Halland.

En statlig utredning – ansvarskommittén – föreslog att det skulle bli sammanslagningar av landsting och bildande av regionkommuner i hela landet redan inför valet 2010. Det skulle finnas ett tiotal sådana regioner i landet. Men framförallt moderaterna satte sig på tvären och så småningom enades regeringspartierna om en kompromiss enligt vilken Västra Götaland och Skåne skulle få behålla sin status, Gotland och Halland skulle upphöjas till regionkommuner. I övrigt skulle det kunna bildas regioner om det kom initiativ ”nedifrån”. Med nedifrån menade man framförallt landstingen, kommunerna och deras politiker.

Sådana aktiviteter pågår på olika håll i landet. Bland annat har nyligen landstingen i Södermanland, Västmanland och Örebro enats om att ansöka om att få bilda en region.

Läs mer om boken och beställ direkt från förlaget.

Hubert Heinelt och Xavier Bertrana (red.) (2011) The Second Tier of Local Government in Europe. Provinces, Counties, Départements and Landkreise in Comparison. Routledge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar