måndag 10 augusti 2009

Undringar från storskogen

Kyrkokoncernen

Västanfors församling i Fagersta bedrivs stora delar av sin verksamhet i bolagsform. Under koncernbolaget Svenska Kyrkan i Fagersta AB finns ett större antal dotterbolag med verksamheter som skolor, förskolor, begravningsbyrå, juristfirma, konferensgård, rehabilitering.

Senaste projektet är att till höstterminen starta en högstadieskola i Västerås. Detta kan föranleda reflektioner. Efter skilsmässan mellan stat och kyrka är inte församlingarna längre offentligrättsliga. Men dessförinnan var församlingarna kommuner – kyrkliga kommuner.

För kommunerna är en av inskränkningarna i befogenheterna den så kallade territorial- eller lokaliseringsprincipen, som innebär att en kommun i normalfallet inte får bedriva verksamhet utanför sina gränser. En kommun kan med andra ord inte som Västanfors församling starta en friskola i en annan kommun.

Jag undrar om det fanns en liknande inskränkning i den kyrkokommunala kompetensen före skilsmässan stat-kommun? Och jag undrar om det finns någon annan människa i världen som undrar över detta?

Troligen har koncernbolaget Svenska Kyrkan AB åtskillnaden stat-kyrka att tacka för mycketVästanfors kyrka på 1950-talet. Före bolagiseringen.
Hett bastu-VM

Det har avhållits VM i bastubadning i Heinola. Detta meddelade Radio Västmanland i morse. Det hela tycks ha gått ut på att deltagarna skulle plåga sig själva så mycket som möjligt. Bland annat uppgavs att de tvingades sitta på lava. Man undrar hur detta ejenkligen gick till?

Vulkan eller finsk bastu?

Madrasserade rum

Bygget av Lillevilla går vidare. För närvarande pågår isoleringen av ytterväggarna med glasull.Madrasserat rum

1 kommentar:

 1. I kyrkoordningens andra kapitel http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen/kyrkoordningen.shtml finns stadganden som andas samma ideal som kommunallagen med lokaliserings- och likabehandlingsprinciper. Församlingarna utövar sina kärnuppgifter (fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission) bland sina medlemmar inom sitt territorium. (undantaget de icke terrotoriella församlingarna såsom Karlskrona Amiralitetsförsamling,
  Tyska Christinae församling i Göteborg,
  Tyska S:ta Gertruds församling i Stockholm,
  Finska församlingen i Stockholm och
  Hovförsamlingen.)

  Men till skillnad från de borgerliga kommunerna verkar det inte finnas stadganden som hindrar församlingarna från att bedriva andra typer av verksamheter i eller utanför sitt territorium.

  Sen finns det ju en annan gammal regelbok (Matt 21 12-13) men den kanske är obsolet i den moderna kyrkan.

  /DK

  SvaraRadera