torsdag 2 april 2009

Regeringskoalitioner i regioner

Trots att jag inte längre åtar mig arbeten har jag blivit indragen som medförfattare till ett papper till den europeiska statsvetarkonferensen i Lissabon veckan efter påsk:

Hanna Bäck, Marc Debus & Henry Bäck: “Regional Government Formation in Varying Multi-Level Contexts. A Comparison of Germany, Netherlands, Spain and Sweden” ECPR Joint Sessions of workshops Lisbon, 14-19 April

Det handlar om en jämförande studie av styrande koalitioner i tyska delstater, nederländska provinser, spanska autonoma regioner och svenska landsting/regioner. I fokus står frågan om sannolikheten att det ska bildas "kongruenta" styrande koalitioner. Med kongruenta koalitioner menas att de inte har med partier som både är i regeringsställning och i opposition på riksplanet. I svenska landsting skulle alltså kongruenta koalitioner kunna vara t ex de borgerliga partierna eller socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Däremot är t ex koalitionen mellan socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet i Västra Götalandsregionen en inkongruent koalition.

En hypotes är att sannolikheten för kongruens beror på regionens betydelse, som klassificeras efter två dimensioner: självstyrelse och delaktighet i beslutsfattande på riksplanet.

Tyska delstater har hög självstyrelse men kan också påverka beslutsfattandet på nationell nivå. Vi kallar det tyska systemet för ett nedifrån-upp-system.

Nederländska provinser har svagt självstyre men har ett visst inflytande på den nationella politiken. Vi har satt etiketten "sammansmält system" på det nederländska.

Spanska autonoma gemenskaper har en stark självstyrelse men litet nationellt inflytande. Det betecknar vi som ett dualistiskt system.

Svenska landsting och regioner har ett ganska svagt självstyre och mycket små möjligheter att påverka rikspolitiken. Det svenska systemet är ett uppifrån-ner-system.

Det visar sig att kongruenta koalitioner har en mycket större sannolikhet att bildas i system med svaga regioner som i Sverige och i Nederländerna. Det har också betydelse hur styrda de regionala valresultaten är av riksvalresultaten.

1 kommentar:

  1. Ha - han gick i pension för att börja blogga! Och fortsätter minsann jobba i smyg ute i skogen. Det senare ante mig men bloggandet var en veritabel chock - på min ära.

    Vännen Björn som chefar på nere i Göteborg

    SvaraRadera