söndag 19 april 2009

Norsnors, slom, Osme´rus eperla´nus, art i familjen norsfiskar. Den finns i sött och kustnära vatten i n. Europa, kan bli 45 cm lång och har framskjutande underkäke. Ryggen är olivgrön, sidorna silverglänsande. Arten lever pelagiskt i stim på djupt vatten men vandrar tidigt på våren till strandvatten eller rinnande vatten för lek.

Nors används som matfisk men har ingen nämnvärd kommersiell betydelse i Sverige.
Norsfiske bedrivs i insjöar och i Sverige även i bräckt vatten vid östersjökusten. Norsen fångas främst under lektiden. De vanligaste fångstredskapen är not, nät, håv och bur. Fisket med sänkhåv i Norrström i Stockholm är framför allt ett riktat fiske efter nors.
(Nationalencyklopedin)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar