torsdag 26 juni 2014

Strövtåg: Att tysta ett kyrktorn

I förra avsnittet besökte vi den märkvärdiga Ströbohög med sin ekstuga och eldsprutande drake. Högen ligger på Köpingsåsen, som går parallellt med Hedströmmen. Vi följer åsen drygt 2,5 kilometer norrut och kommer då till Malma kyrka. Kyrkan har en central roll i det drama som nu utspelar sig.

Där, på åsen stod Malma kyrka och pinglade med sin lilla klockstapel. På Korslöts skans knappt två kilometer nordost om kyrkan gick en jätte och våndades. För jättar är det få saker som är så plågsamma som pinglet av kyrkklockor. Nä, nu får det tamef-n vara slut på lidandet muttrade jätten och tog en upp en rejäl knaling och skickade iväg mot kyrkan. Men ack, den nådde bara sisådär halvvägs. Ungefär 800 meter nordost om kyrkan i en åkerkant trillade stenen ner. Och där ligger den än. Och kyrkan pinglar. Och jättarna plågas.

Malma kyrka
Här är det!

Än mindre framgångsrik var jättekvinnan Stor-Kari i Passboberget. Den kyrka hon försökte tysta var det ståtliga katedralen i Skinnskatteberg. För att nå kyrkan i Skinnskatteberg måste vi röra oss tämligen långt norrut. Vi följer älven norrut tills den vidgar sig till sjön Nedre Vättern. Där, vid sjöns norra strand nästan 3,5 mil nordväst om kyrkan i Malma ligger Skinnskattebergs stiliga gudshus.

Stor-Kari hölls i Passboberget, som ligger i skogen bortom Teatermaskinen inte mindre än dryga 12 kilometer från kyrkan i Skinnskatteberg. Avståndet hindrade dock inte att Stor-Kari plågades svårt av kyrkklockornas klang. Det är allmänt känt att jättar inte tål kyrkklockor, demoner flyr och blixten undviker dem. Hur allt detta kan komma sig vet man inte. Men det är förmodligen något religiöst.

En rejäl knaling
Ställd inför uppgiften att träffa en kyrka inte mindre än tolv kilometer bort insåg Kari att man måste ta till det grova artilleriet och slungade därför stenblocket med hjälp av sitt strumpeband. Men ack, strumpebandet gick av och ned trillade stenen blott en halvmil bort. Inte mindre än sju kilometer kvar till den irriterande kyrkan.
Skinnskattebergs kyrka
Stor-Kari i egen hög person

I rollen som stenbestigare ser vi Ingrid
Ganska instabilt underlag
Borde gå att rulla bort. Hej å hå! Jajamensan det gick. Stenen försvann i stupet. Vi var de sista som såg den.
Här fanns Stor-Karis sten


Strövtåg i Hedströmsdalen. Tidigare avsnitt i serien:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar