söndag 31 juli 2011

Byråkratiska triumfer


Om man flyttar från ett annat EU-land till Sverige och har med sig en bil har man problem. Vi har på senare tid haft anledning att komma i kontakt med detta. Saken sköts av statliga Transportstyrelsen. Om man söker sig till Transportstyrelsens hemsida finns en beskrivning i åtta steg av proceduren. Vart och ett av stegen beskrivs med ganska långa och krångliga texter. Läsbarhetsindex (LIX) är genomgående över 45 vilket tolkas som ”svårt” (LIX=45-54). LIX för den här texten är som en jämförelse 33 (Lätt text LIX=25-34).

Man får bara köra en vecka med utländska registreringsskyltar. Men det är inte möjligt att få svenska skyltar på en vecka. Se där en första fallgrop! Man måste då ansöka om ”tillfällig registrering”. Men för att göra det måste man ha en försäkring för tillfällig registrering. Och det är ett ärende som är ganska obekant för de flesta försäkringsbolag.

På det här sättet går det hela på. Proceduren är full av fallgropar och moment 22-liknande sekvenser. Beskrivningarna från myndigheten är hotfulla: Man måste göra si eller så. Diverse dokument måste levereras. Man får inte det ena eller andra.

Dessutom är handläggningstiderna så långa, att man även om man gör allt rätt, måste räkna med att det kommer perioder när bilen inte får användas.

Finessen med EU är att det ska vara fri rörlighet. I dessa moderna tider är det stor risk att en person som flyttar mellan EU-länder utöver allt bohag också äger en bil. Eftersom det är så komplicerat att ta med bilen, är det i praktiken ett hinder för den fria rörligheten. Här borde EU-kommissionen ingripa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar