Folkinitiativ om bygge av ny brandstation i Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommunstyrelses majoritet har beslutat föreslå fullmäktige att bygga en ny brandstation till en kostnad om 55 miljoner kronor. Endast ett anbud kom in. Som underlag för upphandlingen låg en sju år gammal utredning med stora brister. I budgeten för projektet fanns endast 30 miljoner. De ökade driftkostnaderna, som måste finansieras med besparingar på andra verksamheter har beräknats till inemot två miljoner om året. Det har visat sig att andra kommuner byggt nya brandstationer för 20 – 30 miljoner.

För att förhindra att fullmäktige godtar förslaget vid ett extrainkallat möte den 10 januari har en namninsamling för ett folkinitiativ startas. Om minst tio procent av de röstberättigade (359 personer räknat på 2018 års röstlängd) kräver det måste en folkomröstning genomföras.

Klicka här om du vill ladda ned en namninsamlingslista. Skriv ut listan och skriv under om du stödjer folkinitiativet. Glöm inte personnummer, som krävs för kontrollen mot röstlängden. Det går bra att lämna en lista med bara ett eller två namn, men det är förstås till stor fördel om du kan be grannar eller bekanta att stödja initiativet. Observera att de måste vara skrivna i Skinnskattebergs kommun och minst 18 år gamla.

Ifylld lista kan lämnas i brevlådan på Hotell Station eller skickas med post till Sheila Imamovic Skog, Bergslagsvägen 2, 739 30 Skinnskatteberg.

Det är bråttom. Listorna måste vara inne senast lördag den 8 januari. Om du skickar listan med post, tänk på att postgången tar tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar