tisdag 16 april 2024

Kvinna eller man? Vad fan har myndigheterna med det att göra?

I morgon förväntas riksdagen besluta om den nya lagen om byte av juridiskt kön. I den tidigare lagstiftningen har byte av juridiskt kön kopplats samman med kirurgiska ingrepp i könsorganen. Man vill nu skilja på dessa båda. Med juridiskt kön menar man vad som står i folkbokföringen. Den förslagna nya lagen om juridiskt kön har utlöst en väldig kalabalik i politiken. Regeringen och dess stödparti har inte lyckats enas och flera partier splittras i anhängare och motståndare.

Vad innebär nu dom nya enklare möjligheterna att byta kön i folkbokföringen? Ja, för individen innebär det att man måste få ett nytt personnummer. Den näst sista siffran i personnumret är ju udda för kvinnor och jämn för män. Den som har ett pass måste också få en bokstav ändrad.

Däremot är svensk lagstiftning generellt könsneutral. Det är alltså inte så, att det tillkommer några nya rättigheter eller skyldigheter för den som bytt juridiskt kön. Vägen dit har varit lång. På jämställdhetsmyndighetens hemsida finns en lista över milstolpar allt från införandet av obligatorisk folkskola för både pojkar och flickor 1842, den allmänna rösträtten 1919, kvinnliga präster 1958, diskrimineringslagen 2008, samkönade äktenskap 2009 och värnplikten 2010.

Jämställdhetslagen stadgade i portalparagrafens andra stycke att: ”Lagen siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet.” Diskrimineringslagen som ersatte jämställdhetslagen är mer könsneutral.

Det hindrar förstås inte att kvinnor på olika sätt förfördelas i det svenska samhället, men det är inte lagstiftningen och ”det juridiska könet” som är problemet. Det kan också vara så, att den man eller pojke som känner sig som kvinna/flicka och omvänt skulle stärkas i sin identitet om det vore möjligt att på det här sättet få ett slags officiellt godkännande.

Men dom juridiska konsekvenserna är små. Likaså konsekvenserna för myndigheterna. I en tidigare lagrådsremiss räknade regeringen upp vilka konsekvenserna skulle bli för olika delar av det offentliga Sverige: Det skulle bli enklare administration för socialstyrelsen och regionerna, inga konsekvenser för kommunerna, små konsekvenser för förvaltningsdomstolarna (kanske en liten ökning av överklaganden). Sammanfattningsvis: ”Förslagen bedöms inte ha några konsekvenser för den kommunala självstyrelsen, den offentliga servicen eller möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.”

En del har trott att det kan bli en väldig röra i statistiken. Statistiska Centralbyrån (SCB) skriver i ett remissyttrande att den nya lagen har ”ingen eller mycket begränsad påverkan.” Mer fantasifulla farhågor har handlat om snuskgubbar som vill byta kön för att få vara i kvinnornas omklädningsrum för att kolla på nakna tjejer.

Den fråga som anmäler sig för mig är vad i hela fridens dar vi ska ha begreppet ”juridiskt kön” till, och hur det kan väcka så starka känslor, när det egentligen inte har några följder alls, vare sig för individens rättigheter och skyldigheter eller för samhället.

Jag tycker att den allra enklaste lösningen vore att helt avskaffa begreppet. Själv skulle jag nog vara mer intresserad av att byta ålder. Det är inte alltid skitkul att bli gammal.

1 kommentar:

  1. It's a drag getting old, men motsatsen är värre. Också "drag" att den närmar sig mer och mer, du Henry får aldrig sluta skriva!

    Udda för män, jämna för kvinnor om rätt ska vara rätt. Och lite kul tycker jag med de två första av de fyra sista som på oss (svensk)födda före före 1989 avslöjar födelsetrakt.

    Den enda nytta som skulle förloras med slopat juridiskt kön är väl just statistisk? Att inte kunna kartlägga antal kvinnor resp män på arbetsplatser, livslängd (sic!) , inkomst, sjukdomar, föräldraledighet etc för kvinnor resp. män. Och utan statistiken svårt veta var och vad för åtgärder att arbeta med.

    SvaraRadera