fredag 29 mars 2024

Öppet brev till Skinnskattebergs fullmäktigeordförande

Jag har idag skickat följande mail till Skinnskattebergs kommunfullmäktiges ordförande Lennart Lidquist (L) med frågor med anledning av hans agerande vid fullmäktigemötet den 25 mars.

Bäste Lennart!

Jag skulle vara mycket tacksam om du kunde klargöra grunderna för ditt beslut vid fullmäktige den 25 mars att inte ta upp frågan om interpellationen från Ingrid Örfelth Kraft och Roger Ingvarsson skulle få framställas.

Du sa vid sammanträdet att ”jag kommer inte att ställa proposition därför att den inte uppfyller kraven i lagen eftersom det är två som har undertecknat den. Och det gäller då kommunallagen femte kapitlet 60:e paragrafen.

Den paragraf i lagen som du refererar till lyder: ”Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering.

Att tolka denna bestämmelse som ett förbud att behandla interpellationer med flera interpellanter är som jag ser det inte möjligt. Inte heller finns någon annan paragraf i kommunallagen 5:59-63 som kan tolkas på det sättet.

I arbetsordning för fullmäktige ska kommunen bestämma hur interpellationer ska handläggas. I Skinnskattebergs kommuns arbetsordning för fullmäktige regleras detta i paragraf 26. Inte heller där finns ett förbud mot att handlägga interpellationer med flera interpellanter.

På båda ställena (kommunallagen och arbetsordningen) finns en regel om att en interpellation ska vara undertertecknad av en ledamot. På vilka grunder och med vilket motiv skulle detta göra det förbjudet att handlägga en interpellation med två interpellanter?

Enligt kommunallagen 5:62 är beslutet inte heller ordförandens utan fullmäktiges. Där står ”Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får ställas”.

Inte heller förarbetena till kommunallagen har något att säga om ett förbud att släppa fram interpellationer med flera ledamöter som undertecknat den. Propositionen 1990/91:117 framhåller däremot interpellationsinstitutets demokratiska betydelse:

Rätten för fullmäktiges ledamöter att ställa interpellationer och frågor är mycket viktig från demokratisk synpunkt. De har i interpellationen ett kontrollmedel över nämnderna vid sidan av den kommunala revisionen. Den politiska debatten kan också vitaliseras genom interpellationsinstitutet.

Förarbetena till 2017 års kommunallag (Prop 2016/17:171) innehåller inga ändringar vad avser de paragrafer som reglerar interpellationsinistitutet.

Den stoppade interpellationen var ställd till socialnämndens ordförande. Vård- och omsorgssektorn för vilken socialnämndens ordförande är politiskt ansvar har under senare tid haft stora problem bland annat på grund av uppsägningar. Detta har uppmärksammats både i lokala och sociala media.

Mina frågor till dig är därför:

 • Vilken är den lagliga grunden för att inte handlägga den aktuella interpellationen?
 • Varför fattade du ensidigt detta beslut istället för att som lagen föreskriver låta fullmäktige avgöra saken?
 • Finns ditt beslut protokollfört?
 • Hur ser du på avvägningen mellan det påstådda formella felet och interpellationens demokratiska värde (jämför propositionen)?

·       För din kännedom vill jag också meddela att jag också har tillställt lokala media detta mail.

 

Med vänliga hälsningar

Henry Bäck


6 kommentarer:

 1. Sheila Imamovic Skog29 mars 2024 kl. 18:09

  Viktiga frågor, bra att du tar upp det. Jag hittar inga lagstöd endast lagöverträdelser.

  SvaraRadera
 2. Svar
  1. Ja du "Matte", du kommer säkert att få vänta mycket länge, för i Skinnskatteberg möts besvärande frågor med tystnad
   och förhoppning om att saken sen glöms
   (åtminstone i tid till nästa val)

   Radera
  2. Så är det. Svar levereras i princip aldrig på ställda frågor. Tiden går och saken faller i glömska. En hopplös situation för den som vill granska.

   Radera
 3. Att du inte fick LLs uppmärksamhet var väl väntat, men du skriver att även "lokala media" fått "detta mail"

  Har det uppmärkammats av pappers- eller nättidningen? Radio? TV?
  Jag har i så fall missat det, men om media inte hakar på så kommer Skinnskattebergs politikerpraxsis 🙈🙉🙊 än en gång fira sin triumf

  SvaraRadera
  Svar
  1. LLR praxis🫣 ”jag har inte gjort något fel”, ”de vill få bort mig”, ”jag vill bara hjälpa till”……………………..

   Radera