tisdag 26 mars 2024

Skinnskattebergs fullmäktige: Dålig stämning bara förnamnet

Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg sammanträdde igår. Det blev en uppvisning i dålig stämning. Återigen misslyckades försöket att fastställa kommunens budget, tre månader efter att den enligt lagen ska tas. Andra viktiga frågor som kom upp trots försök att styra bort dom var samarbete med andra kommuner och förra kommunalrådets fallskärm.

Den som orkar och vill ha glimtar från det hemska uppträdandet, så går det bra att ägna tre timmar åt inspelningen på Youtube:


Försöken att fastställa en budget misslyckades igen

När man lyckligt hade tagit sig fram till punkten 3 godkännande av dagordningen sket det sig rejält. I december lyckades man fastställa en rambudget, där dom totala ramarna för olika verksamheter, d v s nämnderna och sektorerna, fastställts. Oppositionspartierna V, S och M hade var för sig lagt fram tilläggsförslag. Det genomfördes beslut där Vänsterpartiets förslag hastigt avfärdades. Det var det enda av tilläggsförslagen som tog det ekonomiska miljonunderskottet på allvar genom besparingar på chefer, ledande politikers arvoden och samarbete med andra kommuner. Det var på tok för radikalt.

Socialdemokraterna gjorde i en paus upp med Sverigedemokraterna och fick med sina ofinansierade tilläggsförslag i beslutet, medan det sen röstades om vart och ett av Moderaternas tillägg. Flera av dom gick då igenom. Efter att man rådgjort med SKR (Sveriges kommuner och landsting) revs sen dessa beslut upp. Nu skulle oppositionens respektive tilläggsförslag behandlas som ”budgetmotioner”. Nämnderna fick tid på sig till i mars att utarbeta detaljerade budgetar där konsekvenserna av förändringar skulle beskrivas. I detta arbete skulle också dom tre ”budgetmotionerna” vara input.

Vid behandlingen i kommunstyrelsen av dom detaljerade budgetarna lyckades socialdemokraternas kommunalrättsexpert driva igenom att budgetmotionerna, åtminstone dom från S och M skulle ”återremitteras till respektive utskott och nämnd för att implementering i 2024 års budget skall beredas som alternativ till förvaltningens liggande förslag.” Detta, som också blev kommunstyrelsens beslut visade sig totalt obegripligt. Inte ens ”experten” själv lyckades förklara vad det innebar. Men en sak stod klar, nämligen att förslagen från S och M styrdes undan från fullmäktige. I dom fem ärenden där detaljbudgetarna skulle beslutas fanns inte ett spår av dom förslag som lagts av S och M.

Efter inlägg från Moderaterna och Vänstern tvingades man stryka samtliga dessa dagordningspunkter. Så, Skinnskattebergs kommun står fortfarande utan en budget för innevarande år. Förmodligen nytt rekord i kommun-Sverige.

Vänsterpartiets mer seriösa förslag togs det dock ett beslut om. Det sköt man på framtiden, om det nu blir någon sådan för kommunen.

Förra kommunalrådets fallskärm

En fråga som diskuterats livligt på sociala medier under senare tid är den omfattande fallskärm som beviljats det avsatta kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S). Det var nog givet att detta på något sätt skulle komma upp på dagens fullmäktige. Kritik har riktats mot att beslutet är otillräckligt dokumenterat. Frågan är om beslut över huvud taget har fattats av någon som är behörig. Dessutom har det påpekats att stöd för aktiva omställningsaktiviteter (i det här fallet utbildning) inte är dokumenterat med intyg från den sökande, och att dom uppgifter som givits i ansökan visat sig felaktiga. Det ska påpekas att ”aktiva omställningsåtgärder” är ett villkor för att den saftiga fallskärmen ska utlösas.

Frågan kom först upp på allmänhetens frågestund. Frågeställaren undrade om det skulle bli några åtgärder med anledning av att det inte gått rätt till. Kommunalrådet Ewa Olsson Bergstedt (SD) svarade kortfattat: ”Det här är en personfråga och den kommer att behandlas i kommunstyrelsen där den hör hemma. Så jag säger inte mer idag. Tack” Vad fan hon nu kunde mena med det.

Fallskärmsfrågan togs också upp i en interpellation av Moderaternas Marie Tollefsen Markström och egentligen tillsammans med Vänsterns Fredrik Skog. Alla dom problem som uppdagats i samband med hur fallskärmen utlösts togs upp i interpellationen, som ska besvaras av kommunalrådet (SD) vid nästa fullmäktige den 6 maj. Det ska tilläggas att Fredrik Skog tvingades av den koleriske Lydqvist att stryka sitt namn från interpellationen.

Förhala samarbete med andra kommuner in i det längsta

Det hade gjorts en utredning om samarbete med andra kommuner när det gäller överförmyndarnämndens verksamhet. Utredningen var i huvudsak positiv och gjorde bedömningen att det skulle vara ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Moderaternas Bo Öberg och Vänsterns Fredrik Skog föreslog att det nu var dags att gå vidare och inleda förhandlingar med Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd.

Detta var tydligen att trampa på en öm tå. Liberalernas Vanja Leneklint hittade på diverse problem och tyckte att det borde utredas mer. Socialdemokraterna vred sig som maskar och hänvisade till att dom tagit ett initiativ i kommunstyrelsen, som väl också skulle leda fram till ett evighetslångt utredande. Kommunalrådet (SD) var som vanligt mest tyst,

Vad är det nu för problem med att lägga ned överförmyndarnämnden och gå samman i en större organisation. Ja, som så ofta handlar det inte om sakfrågan, utan om möjligheterna att sko sig på skattebetalarnas bekostnad. Ordförande i nämnden är Elisabeth Åberg (L) – ni vet hon med tretton förtroendeuppdrag, en i sanning betrodd politiker. Hon sopar in 39 000 om året för det uppdraget och det är ju en substantiell del av hennes totala ordförandearvoden på drygt 100 000 om året.

När överförmyndarverksamheten, som ju trots allt är en ganska liten del av kommunens verksamhet kan leda till så starka känslor, undrar man ju försiktigt hur det skulle gå om någon försökte introducera idén om samarbete med andra om tyngre verksamheter som räddningstjänsten eller miljö- och bygg.

Den koleriske Lennart Lydqvist (L)

Mötet inleddes ovanligt nog med en ajournering. Efter en stund kom fullmäktigs ordförande, den koleriske Lennart Lydqvist (L) i bild: Han bad om ursäkt för dröjsmålet, men det hade uppstått ett litet problem. Det ”lilla problemet” visade sig senare vara att det uppstått tjafs när Lydqvist ville censurera en kritisk frågeställare under allmänhetens frågestund. Han ansåg att presidiet, alltså han själv, skulle ta ställning till om det var lämpligt att frågan skulle få ställas.

I dom intressanta budgetdiskussionerna såg det ut som en tanke att när Vänsterns Fredrik Skog skulle presentera Vänsterpartiets budgetförslag hade mikrofonen slagits av. Så det budskapet nådde aldrig ut till dom som följde mötet på nätet. I den animerade överläggningen om dagordningen, som utmynnade i att alla övriga budgetpunkter ströks från dagordningen hade den koleriske Lydqvist (L) också försökt avbryta Fredrik Skog.

Socialdemokraten Arne Hjorth hade lämnat en interpellation som med utgångspunkt i att tekniska utskottet hade kallats till ett möte där i praktiken inga ärenden fanns att behandla tog upp frågor om förhållandet mellan politik och förvaltning och om den representativa demokratin. Här förklarade den koleriske att han hade övervägt att ”inte ställa proposition på interpellationen.” Han tyckte inte att frågan var av något allmänt intresse för kommunen. Fullmäktige beslöt mot den koleriskes vilja att frågan skulle få framställas. Att han tror att han ska ”ställa proposition” på interpellationer där ju inga beslut ska fattas är ju också lite avslöjande.

En interpellation av två S-ledamöter om den akuta situationen i socialförvaltningen (ordförande i nämnden är återigen Elisabeth Åberg (L)). Det skulle enligt den koleriske Lydqvist (L) vara förbjudet att behandla interpellationer med mer än en frågeställare. Han hänvisade till kommunallagen 5:e kapitlet 60:e paragrafen. Den paragrafen lyder: ”Interpellation ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering.” Hur han kan tolka detta som ett förbud mot att behandla frågan är höljt i dunkel.

Samma motivering hade på förhand tvingat Fredrik Skog (V) att ta bort sitt namn från interpellationen om förra S-kommunalrådets maffiga fallskärm. Det var väl så, att det kändes inopportunt att se hur både Vänstern och Moderaterna kunde enas i opposition mot den de facto-koalition ledd av Sverigedemokraterna där Socialdemokraterna, Liberalerna och Centern ingår och där det viktigaste av allt är att bibehålla dom maktpositioner som ger en möjlighet att sko sig på skattebetalarnas bekostnad.

Till yttermera visso är det inte den koleriske ordförandens uppgift att hindra interpellationer från att ställas. Enligt samma lag (kommunallagen) 5:e kapitlet 62:a paragrafen stadgas det att ”fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får ställas.” Det är alltså fullmäktige som beslutar och inte dess koleriske ordförande.

Lydqvist är inte bara den okunnigaste och taffligaste fullmäktigeordförande jag någonsin stött på. Han är också en varm anhängare av ”god ton” i det politiska samtalet. Han brukar emellanåt huta åt ledamöter med utropet ”språket!” Fan vet om det inte är ”nyspråket” som borde vara stridsropet.

 


4 kommentarer:

 1. Vi stödjer dig, Henry!!! "”Det här är en personfråga och den kommer att behandlas i kommunstyrelsen där den hör hemma. Så jag säger inte mer idag. Tack” Nonsenssvar. Detta är om något en politisk fråga och fråga om demokrati. Antar att hon menar personalfråga men som vanligt får man gissa vad hon menar. Sänd Ewa åter till VAFAB!

  SvaraRadera
 2. Hade det inte varit smakligt om Elisabeth Åberg inte deltagit i beslutet om Överförmyndarnämnden. Visst blir det någon form av jäv

  SvaraRadera
  Svar
  1. Självklart. Men detta är amatörernas afton.

   Radera
 3. Politikerna är nonchalanta och bryr sig inte om regler och lagar. Det framgår även att de tyvärr inte heller tillhör "gräddan av intelligentian" som det heter.

  Nåväl, någon måste stötta dem och leda dem rätt inom det juridiska. Det bör tjänstepersonerna göra.
  Men vad nu?? De är inte heller varken kunniga eller intelligenta!

  Nuvarande KC måste rensa upp bland chefer som fått sina tjänster på oriktiga grunder. Det är många. Alla tillsattes av förrförra KC MTM. Dags att ta itu med problemet. Om vi ska slå ihop Skinnskattberg med en annan kommun kommer vi att komma mycket bättre ut om vi är en välskött kommun än om vi är ett kommun körd i botten.

  SvaraRadera