lördag 1 februari 2020

Skinnskattebergs flaggskam i toppSverige har fem nationella minoriteter: Sverigefinnar, samer, romer, tornedalingar och judar. Flera av dem har särskilda högtidsdagar. Samernas nationaldag inträffar snart, den 6 februari. I februari (den 24:e) firas också sverigefinnarnas dag. Den 8 april är internationella romadagen och den 15 juni är det bemärkelsedagen för tornedalingar.

De nationella minoriteterna (utom judarna) har fastställt egna flaggor. Många kommuner uppmärksammar minoriteternas högtidsdagar genom att hissa minoritetens flagga på kommunens officiella flaggstänger dessa dagar. Enligt minoritetslagen är det allmänna skyldigt att främja minoriteterna och deras språk. Ett sätt att göra det är att synliggöra minoriteterna. Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har i uppdrag att följa hur lagen tillämpas. De har gett ut en handbok för kommuner och regioner om de nationella minoriteternas rättigheter. Som en särskild åtgärd för att främja och synliggöra minoriteterna nämns där flaggning på de nationella minoriteternas högtidsdagar.

Många kommuner (som bekant inte det SD-styrda Sölvesborg) flaggar också med ”regnbågsflaggan” under prideveckan i slutet av sommaren varje år. Det är, liksom när det gäller de nationella minoriteterna ett sätt att visa respekt för HBTQ-personer och deras rättigheter.

Skinnskattebergs kommun tillhör inte de kommuner som på detta sätt synliggör och visar respekt för de nationella minoriteterna och HBTQ-personer. Endast sverigefinnarnas uppmärksammas genom kommunal flaggning. Och skam vore det väl annars i en kommun där praktiskt taget var fjärde invånare har finsk bakgrund.

Beslutet att på det här sättet nedvärdera de andra nationella minoriteterna och HBTQ-personer togs sommaren 2018 av den dåvarande kommunledningen bestående av en koalition mellan Folkpartiet (under ledning av det dåvarande populistiska kommunalrådet Carina Sándor) och Sverigedemokraterna. Det nuvarande socialdemokratiska minoritetsstyret har inte lyft ett finger för att ändra på beslutet.

Inlägget om det skamliga fullmäktigebeslutet i Skinnskatteberg har också tidigare väckt stor uppmärksamhet och har återigen intagit förstaplatsen på listan över mest visade inlägg under den senaste månaden. Inlägget har nu sammanlagt visats ungefär 2 000 gånger. Och lika många gånger har Skinnskattebergs kommun fått skämmas.

Antal besökare var i januari 310 (278 i december). Av dessa var 194 (161) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,54 (1,73) och genomsnittlig tid per besök var 63 (119) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, USA och Norge. Ströbesökare var från Danmark, Finland, Israel, Mexico, Thailand och Tyskland.

De tio mest visade inläggen i januari:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar