fredag 23 februari 2024

Cykelparken?

På bland annat Facebook-sidan "Värt att veta i Skinnskatteberg" har det brutit ut en livlig diskussion om korrupta beteenden i Skinnskattebergs kommun. Dom flesta är upprörda, men ett och annat troll dyker upp också här. Ett särskilt minnesgott troll har lanserat ett slags "kålsuparteori" genom att länka till P4 Västmanlands revisionsgranskning av bygget av cykel- och skateparken i Skinnskatteberg. För 14 år sen (i mars 2012)! I ett projekt som kostade inemot en miljon hade Fredrik Skog gjort ett jobb för sisådär 60 000 kronor. Fredrik var då vice ordförande i kommunstyrelsen. Mediarapporteringen gjorde detta till huvudpoängen. Om Skog och tekniska utskottets nuvarande ordförande Jonny Emtin (SD) är lika goda kålsupare, måste man nog säga att det är skillnad på kålsuparnas storlek. Emtin har ju håvat in 800 000 kronor på att gräva gropar åt den tekniska förvaltning han har det politiska ansvaret för.

Jag kommenterade redan i mars 2012 saken i en insändare, som jag grävt fram ur gömmorna. Här är den:

Angående granskning av cykel- och skatepark i Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun har uppfört en cykel- och skatepark. Projektet kostade knappt en miljon kronor. För genomförandet anlitades ett stort antal entreprenörer och leverantörer. Kommunens revisorer har uppdragit åt sina sakkunniga biträden att göra en fördjupad granskning av projektet. Av granskningen framgår att upphandlingen av leverantörer och entreprenörer varit formlös. Inte i något fall har flera anbud inhämtats och det finns inga kostnadsförslag dokumenterade. Också i andra avseenden saknas dokumentation. Det finns dessutom omständigheter som tyder på att fullmäktiges beslut inte i alla delar har genomförts som avsett. Det kan alltså finnas anledning att rikta kritik mot kommunstyrelsen. Till detta har revisorerna ännu inte tagit ställning. Det pågår en dialog med kommunstyrelsen. I ett brev till kommunstyrelsen ställer revisorerna ett antal frågor.

Det framgår också av granskningsrapporten att kommunstyrelsens vänsterpartistiske vice ordförande Fredrik Skogs byggfirma är en av leverantörerna. Det avser arbeten för drygt 60.000 kronor. Denna omständighet är inte en av dem som revisorerna ber kommunstyrelsen kommentera.

Revisorsgruppens centerpartistiske ordförande Harald Broberg framträder idag i P4 Västmanland och riktar skarp kritik mot Fredrik Skog, ivrigt påhejad av den högljudda oppositionsledaren Carina Sandor (Fp). Det är viktigt att slå fast att Broberg agerar endast för egen del. Ärendet är inte färdigbehandlat av revisionen. Broberg uttalar sig alltså inte å kommunrevisionens vägnar.

Den kommunala förtroendemannarevisionen har att gå en känslig balansgång. Som politiskt förtroendevalda nominerade av fullmäktiges partigrupper finns det en uppenbar risk att granskningen partipolitiseras. Oppositionens företrädare kan lockas att använda revisionen som ett politiskt slagträ mot majoriteten, medan majoritetens företrädare kan förledas att släta över kommunledningens eventuella missgrepp. Detta är väl känt och systemet med förtroendevalda kommunrevisorer kritiseras starkt i forskningen. Man kan också räkna upp flera exempel från kommuner och landsting där revisionen sviktat i integritet och/eller utsatts för påtryckningar.

Mot denna bakgrund var jag när jag lät mig väljas till revisor mycket tveksam. Tvekan borde kanske ha varit än större eftersom det visade sig att majoriteten i fullmäktige särskilt uttalade att den saknade allt förtroende för den av oppositionen föreslagna ordföranden i revisionsgruppen – Harald Broberg. Som relativt ny i kommunen hade jag inte bakgrunden och försökte ta reda på varför man saknade förtroende för Broberg. Jag fick då svaret att han tidigare agerat partipolitiskt i sin roll som revisor. Jag trodde då – kanske blåögt – att majoritetspartierna överreagerade. Efter dagens övertramp av Broberg är jag inte lika säker.

Henry Bäck

Förtroendevald revisor (V)

  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar