söndag 9 juli 2023

Inte bara Kiruna: Några andra husflyttar

Stockholm – Västerås – Bergslagens Järnvägar bildades 1871. Huvudlinjen från Stockholm till Vansbro var 1876 utbyggd till Ängelsberg. Då tillkom också vid Gammelby Nordanö station. 1891 bytte den namn till Virsbo station. Betydligt närmare Stockholm men vid samma bana låg Spånga station. Det ursprungliga stationshuset i Spånga revs 1908 och ersattes av ett nytt, större hus. Desk research har uppdagat en uppgift om att Spånga station plockades ned och kördes med tåg till Virsbo där det monterades upp igen. Några uppgifter som styrker att det faktiskt var så det gick till har inte stått att finna. Så här såg Spånga station ut 1905:


Och här är en tidig bild av Virsbos stationshus:


Och i princip ser Virsbo station fortfarande likadan ut. Men frågan är om det är Spångas gamla stationshus? En viss likhet finns väl mellan bilderna, men nog finns det också skillnader. Stämmer uppgiften om Spångas flytt till Västmanland? Vem vet?

Några andra husflyttar: Grosshandlare flyttade slott från Södertälje

1917 monterades Brandalsunds herrgård i Järna utanför Södertälje ned, lastades på pråmar och fraktades till Köping av grosshandlare Bellinder, där den monterades upp igen 1918. Där står den fortfarande kvar på Järnvägsgatan.


Skola flyttas på rullar. Undervisning som vanligt

Den 11 november 1956 rapporterade Dagens Nyheter att ”hundra skolbarn … i gamla skolan i Skinnskatteberg fick på lördagen vara med om en ovanlig flyttning. Det 36-åriga skolhuset … lyftes upp nära en meter … och sedan rullade skolan cirka 20 meter… undervisningen pågick som om ingenting hände.” Läs här.


Handelsbod kom på museum

Handelsboden i Snarhem omnämns redan 1754 som gästgiveri. När huset monterades ned på 1950-talet hittade man i källaren och marken utanför nedgräva kärl som avslöjade att det tillverkats och renats brännvin där. Dagens Nyheter rapporterade den 28 april 1875 att lanthandlaren dömts av Skinnskattebergs häradsrätt till 40 kronor i böter för att ha sålt så kallat ”fruktvin” bestående av finkelhaltigt brännvin, socker och bärsaft. Läs mer här.

Den siste handlaren sålde handelsboden 1946 till Hakonbolaget som senare donerade den till Vallby friluftsmuseum i Västerås, där den står till allmänt beskådande sedan 1953.


Om SWB

Bolagets första linje var Tillberga – Köping 1875. Förutom denna och den långa linjen Stockholm – Vansbro (klar 1907) bl a via Enköping, Västanfors och Ludvika trafikerades linjerna Kolbäck – Ramnäs, Enköping – Runhällen, Tillberga – Sala, Spånga – Lövsta, Sundbyberg – Norra Ulvsundasjön och Ängelsberg – Klackberg. Bolaget förstatligades 1944.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar