lördag 23 juli 2022

Byråkratitillväxten: Som att trampa i ett getingbo

Antalet anställda i Skinnskattebergs kommun med administrativt arbete har ökat kraftigt i ett längre tidsperspektiv. Chefer, handläggare och administratörer var 31 stycken enligt databasen Kolada år 2008. Fjorton år senare år 2021 var de 60 stycken. Samtidigt hade flera yrkesgrupper inom välfärdssektorerna minskat. Detta var utgångspunkten för ett inlägg här på bloggen.

Inlägget fångades upp av Vänsterpartiet, som gjorde en insändare i lokalpressen av iakttagelserna. Det var som att trampa i ett getingbo. Publiceringen upprörde det socialdemokratiska kommunalrådet Lena Lovén Rolén. Hon beskyllde nu Vänsterpartiet för att sprida falska uppgifter, falsarier och falskheter och uppmanade V att skämmas.

Till detta kan läggas två kommentarer: Data för iakttagelserna kommer från databasen Kolada som drivs av Rådet för främjande av kommunal analys (RKA), som är ett samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Just uppgifter om personal skickar kommunerna själva in till SKR varje år.

Vad är sant?

Om dessa uppgifter är falskheter som man borde skämmas för att sprida, borde skammen i så fall falla på kommunen själv som lämnat in uppgifter, SKR och RKA. Det kan väl knappast vara så, att Lovén Rolén är den enda som talar sanning, medan alla andra ljuger?

Den andra kommentaren är att varken mitt blogginlägg eller Vänsterns insändare lägger någon skuld på Socialdemokraterna för den här utvecklingen. Under de första åren, fram till och med 2014 bestod kommunledningen av S, V och MP. De därpå följande åren tog FP, M, C och SD över. Och de senaste åren har samma borgerliga partier haft majoritet i fullmäktige, medan ”S har styrt i minoritet.”

Både S och de borgerliga har byggt ut byråkratin

Oavsett hur den politiska ledningen varit konstruerad har den här byråkratiseringen av kommunen fortgått. Den enda iakttagelse som mitt inlägg och V:s insändare har gjort är att 2014, när de borgerliga och SD tog över, passerades jämförelsekommunerna med färre än 5 000 invånare.

Kommunalrådets angrepp på V avsett för internt bruk

Så, varför en sådan uppjagad försvarsreaktion från kommunalrådet? Min teori är att dessa starka reaktioner främst är avsedda för internt bruk. En djup spricka uppdagades i den lokala socialdemokratin när en ny kommunalrådskandidat nominerades. Lovén Roléns fraktion vann striden. Den mer vänsterorienterade gruppen är kritisk mot samregerandet med och beroendet av de borgerliga. Utöver kritik mot budgetprioriteringarna har också den uteblivna klimatpolitiken varit en källa till kritik.

Det är denna inre opposition i socialdemokratin som ska kväsas med de våldsamma angreppen på Vänsterpartiet. Varken jag eller Vänsterpartiet ska lägga sig i hur interna motsättningar ska lösas i andra partier, men jag är övertygad om att kritiska socialdemokrater är välkomna i Vänsterpartiet. Under alla omständigheter måste påhoppen sluta. Vare sig det är interna grupper av socialdemokrater eller Vänstern som utsätts för gallsprängda utgjutelser, så försvåras ett majoritetsskifte i kommunen.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar