torsdag 28 juli 2022

De vill bli fullmäktige i norra Västmanland

301 medborgare i Västmanlands läns tre nordliga kommuner – Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg – vill bli fullmäktigeledamöter i kommunerna i valet den 11 september. Flest kandidater har Socialdemokraterna. De har anmält 95 stycken. Sen följer Vänstern med 56, Demokraterna i Norberg 43 och Liberalerna 38. Högern har färre kandidater; Moderaterna 24 och Sverigedemokraterna 26. Partiet för Norbergs framtid 12 och Centern bara sju kandidater – fyra i Skinnskatteberg och tre i Fagersta.


I genomsnitt är kvinnor underrepresenterade med 43,5 av kandidaterna. Med den etablerade normen att om underrepresenterat kön har minst 40 procent för att en grupp ska beskrivas som jämställd, pressar sig fullmäktigekandidaterna precis upp över gränsen.

Den genomsnittliga fullmäktigekandidaten är 55,9 år gammal vid valtillfället, men åldersfördelningen är ganska sned. Bara sju procent är yngre än 30 år medan 44 procent är 60 år eller äldre.


Skillnader mellan kommunerna och partierna

Bästa könsrepresentativiteten har Skinnskattebergs kommun. Här är 46 procent av kandidaterna kvinnor. I Norberg är det något färre, 43,5 procent och lägst kvinnoandel har Fagersta med 41,4 procent. Om Skinnskattebergskandidaterna är bäst på att representera kvinnor är de sämst när det gäller yngre människor. Genomsnittsåldern för kandidaterna är 61,3 år. Det är lägre i Fagersta med 56,2 och allra lägst i Norberg med 51,6. Norbergskandidaterna är alltså i snitt nästan tio år yngre än sina kompisar i Skinnskatteberg.

Också partiskillnaderna är stora. Kvinnorepresentationen varierar från Liberalernas 68,5 procent till Partiet för Norbergs framtid med bara 8,3 procent kvinnor. Till de ”jämställda” (40-60 procent) får man räkna Socialdemokraterna (47,4 procent), Vänstern (44,6 procent) och Moderaterna (41,7 procent). Under 40-procentstrecket hamnar förutom PNF Demokraterna i Norberg (DiN) med 37,2 procent, Centern (28,6 procent) och Sverigedemokraterna (19,2 procent).

Bäst på att representera ”yngre” är DiN med genomsnittsåldern 46,6 år, Moderaterna och Sverigedemokraterna med 55,5 år i snitt. Sen kommer Socialdemokraterna (56,7 år), Vänstern (57,2 år). Sämst är Centern med medelåldern 60,8 år och PNF 61,5 år.

Partierna i respektive kommun

Den klart största kvinnorepresentationen står Liberalerna i Norberg för. Samtliga kandidater på deras lista är kvinnor. Motpolen utgörs av de tre männen på Centerns valsedel i Fagersta. Bortsett från de här extremfallen är Sverigedemokraterna i Skinnskatteberg och Fagersta sämst tillsammans med de båda lokala partierna i Norberg.

I Skinnskatteberg är det en tydlig höger-vänsterdimension där SD har sämst kvinnorepresentation bland sina kandidater medan Vänsterpartiet är bäst i klassen. I Fagersta skiljer SD ut sig med mycket dålig kvinnorepresentation. De demokratiska partierna, utom C ligger ungefär jämsides med jämställda valsedlar. I Norberg slutligen finns extremfallet med den liberala ”kvinnolistan”. De båda lokala partier som fyller SD:s funktion i Norberg är båda kraftigt ojämlika. Ovanligt nog har också V en dålig kvinnorepresentation. Socialdemokraterna har den högsta närvaron av kvinnor.


När det gäller åldersgruppernas representation framkommer ett lite annorlunda mönster. SD i Skinnskatteberg har en något mindre ålderstigen profil än övriga partier. Detsamma gäller för M, åtminstone i Skinnskatteberg och Norberg. Centern i Skinnskatteberg utmärker sig. Av de fyra kandidater man skrapat ihop på sin valsedel är två över 80 år. Relativt lägst medelålder i respektive kommun har SD i Skinnskatteberg, C i Fagersta och M i Norberg.


Sammanfattande iakttagelser

  • Flest kandidater har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Centerpartiet har bara lyckats ställa upp sammanlagt sju kandidater i två av de tre kommunerna.
  • Kandidaterna är ganska gamla. Bara sju procent är under 30 år medan 44 procent är 60 år eller äldre.
  • Kvinnor är underrepresenterade. De utgör 43,5 procent av alla kandidater. Sämst i jämställdhet är Sverigedemokraterna, Centern och de båda lokala partierna i Norberg, som alla har färre än 40 procent kvinnor på sina listor.
  • Skinnskatteberg visar ett tydligt höger-vänstermönster när det gäller kvinnorepresentationen. Sämst är SD och bäst V.
  • I Fagersta är alla partier utom SD och C ungefär lika duktiga på att ha kvinnliga kandidater. I Norberg är mönstret annorlunda. De båda lokalpartierna, men även V har relativt få kvinnor. Inte heller Liberalerna med 100 procent kvinnliga kandidater kan betraktas som särskilt jämställt.
  • Åldersrepresentationen visar en ganska splittrad bild. Överlag är kandidaterna rätt så gamla. Det finns en svag tendens att högern har en något lägre genomsnittsålder på sina kandidater.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar