tisdag 19 december 2023

Nu tog frågan om Skinnskattebergs budget en helt ny vändning

Budgetbehandlingen i Skinnskattebergs fullmäktige fick avbrytas i totalt kaos förra måndagen. Fullmäktiges ordförande Lennart Lydquist (L) (dags att kasta in handduken nu?) hade ohjälpligt trasslat in sig i propositionsordningarna. I går återupptogs sammanträdet. Tidigare på dagen hade det varit en gruppledarträff under medverkan av juridisk expertis från SKR. Resultatet av mötet blev att man skulle riva upp tidigare beslut. Istället skulle kommunstyrelsens rambudgetförslag fastställas. Dom tilläggsförslag som kommit från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna skulle hanteras som tre olika budgetmotioner. Dessa skulle skickas till kommunstyrelsen för beredning. Samtidigt skulle man besluta att nämnderna fick tid på sig till i mars att utarbeta detaljerade budgetar. Dom tre budgetmotionerna skulle då kunna komma in i detta arbete. Ingen optimal lösning, men om man inte gjorde så, utan blev kvar vid vad Lydquist hade krånglat till förra måndagen riskerade man att hamna i Förvaltningsrätten, som då kunde förväntas upphäva hela budgetbeslutet. Då skulle kommunen stå utan budget.

Det var uppenbart vid förra måndagens diskussion att det i första hand var Vänsterpartiets budgetförslag som var mest hotande, och som man så snabbt som möjligt ville bli av med. Carina Sándor (L) menade t ex att det var mest logiskt att avfärda V:s budgetförslag ”i klump”. Logiken var fördold för oss övriga, men Lydquist var förstås lydig. Sossarnas tilläggsyrkanden fick det lyckosamma ödet att dom accepterades av Sverigedemokraterna, och bifölls så att säga på ett snabbspår. Moderaternas fem tilläggsförslag togs däremot upp ett och ett, varigenom några gick igenom.

Men nu gällde det alltså nya regler. Alla beslöt att bifalla kommunstyrelsens rambudgetförslag, att nämnderna ska återkomma med detaljbudgetar som ska beslutas av fullmäktige i mars, samt att dom tre förslagen från V, S och M skulle hanteras som budgetmotioner i detta arbete. Ja, M var faktiskt emot och reserverade sig emot att deras yrkanden skulle skickas till kommunstyrelsen.

Vad kom sig skräcken för Vänsterns förslag av? Månne var det förslaget att minska arvodena med 20 procent för alla ordförande och vice ordförande. Det förslaget skulle t ex innebära att kommunalrådet Ewa Olsson Bergstedt (SD) skulle förlora 160 000 kronor på ett år (hoppsan!) Liberalernas toppnamn Elisabeth Åberg (hon med 13 uppdrag) skulle tappa 30 000 kronor, SD:s andreman Jonny Emtin 12 000 kronor och Lydquist (L) inte att förglömma som skulle bli 7 000 kronor fattigare. Inget lockande förstås.

Socialdemokraternas Lena Lovén Rolén kallade, med sin oförlikneliga logik, detta V-förslag för att ad hoc-förslag (vad hon nu kan ha menat med det, men det var nog inget bra). Arvodena kunde man annars ändra när som helst, men underförstått inte nu, även om ”nu” för oss andra ingår i ”närsomhelst”.

Dystrast var sossarna och moderaterna, som genom budgetbeslutet i går kväll blev av med sina gräddfiler. Deras tilläggsförslag som dom trodde var i hamn måste prövas igen. Efter en omröstning där S och M blev nedröstade med 14 röster mot 11 fick dom ge upp. Surt sa räven!

 

5 kommentarer:

 1. Enligt Wikipedia är "Ad hoc" latin och betyder ordagrant "till detta".
  I vidare mening har det (också enligt Wikipedia) betydelsen "tillsatt för ett särskilt ändamål"

  Och en budgetmotion är givetvis skapat "för ett visst ändamål"
  så det är ju en helt korrekt term, även för Socialdemokraternas förslag,
  men med sitt ordval ville väl Socialdemokraternas politiska ledare påvisa sin bildning, ungefär som när hennes koalitionsbror avfärdar saker som "prematura"

  Mer betydelse än så ska nog inte läggas i ordvalet

  Det som är märkligt i sammanhanget är dock att både Lena Lovén Rolén och Arne Hjort ansåg sig veta bättre om procedurfrågor än en jurist från SKR
  och med hänvisning till formalia ansåg de att presidiets förslag skulle avvisas.

  Varför det egentligen var emot att följa SKRs rekommendation framgick inte,
  utan man påstod bara att det var formellt fel att göra så

  Moderaterna anslöt sig till Hjort och Lovén Roléns åsikt då de, på grund av misstagen som gjort i veckan innan, fått igenom förslag som kanske nu inte kommer att återklubbas i mars.
  Dessa vunna förslag var tydligen så viktiga att de hellre såg kommunen ta ytterligare en sväng i Förvaltningsrätten och riskera att kommunen fick stå utan budget (med s a s inkompetensrumpan bar) för att kanske få se förslagen genomförda..

  Mycket märkligt
  SvaraRadera
 2. Ad hoc används i modernt språkbruk (de senaste 200+ åren) att beskriva något tillfälligt sammansatt för att lösa eller intervenera en angelägen och ofta pressande angelägenhet, där det oftast menas att man bryter upp organisationsstrukturer.
  "Mitt under fastighetskrisen beslöt sig finansministern att skapa en ad hoc expertgrupp med experter från Rosenbad, finansmarknaden och unversitetsvärlden för att svara på angelägna frågeställningar." Som exempel.

  SvaraRadera
 3. "Det som är märkligt i sammanhanget är dock att både Lena Lovén Rolén och Arne Hjort ansåg sig veta bättre om procedurfrågor än en jurist från SKR och med hänvisning till formalia ansåg de att presidiets förslag skulle avvisas." Jag ser framemot när Länsstyrelsen börjar tvångsförvalta den här kommunen. Det kan inte bli värre.

  SvaraRadera
 4. Hur skulle det vara om man försökte samla namn för en folkomröstning,
  där sen kraven på politikerna skulle vara besparingar i administration och inte verksamhet, samarbeten med andra kommuner, samt sänkning av förtroendevaldas arvoden?

  Kommunens budget ska givetvis beslutas av fullmäktige
  och en folkomröstning är endast rådgivande,
  men så länge som fullmäktige bara tar en, av förvaltning föreslagen, rambudget och sen överlåter åt förvaltningen att prioritera, så har allmänheten all rätt att lägga sig i saken,

  för partidemokratin har ju redan satts ur spel när ingen tar ansvar för det prioriteringar som cheferna kommer att göra (vilket inte är att spara bort sig själva)

  Naturligtvis kommer fullmäktige inte låta sig styras av en folkomröstning, men när de bortser ifrån den, eller vägrar låta den ske, så kan det få effekter i kommande val..
  Och kanske kan då ett nytt parti, med syftet att skapa förutsättningar för kommunsammanslagningar, få tillräckligt många röster?

  Dagens förtroendevalde har säkert inget intresse av en kommunsammanslagning, då förmodligen så gott som samtliga av dem skulle förlora sina uppdrag och arvoden om det blev verklighet

  Men kanske vill heller ingen annan kommun ha Skinnskatteberg om vår skattkista är tom och befolkningsunderlaget skattemässigt klent?

  Alla alternativt tycks dåliga/ogenomförbara i den här situationen, men när politikerna själva sätter demokratin ur spel, genom att vägra ta ansvar för budgeten, så måste folket på något sätt reagera
  och mellan valen finns bara namnensamlingar som instrument

  Kanske kan det även ur namninsamlingar växa en grund för ett nytt poliskt parti inför 2026?

  På något sätt måste det vanstyre som nu pågår få konsekvenser för de politiker som Idag sitter och godkänner det

  Det bör inte räkna med att bli omvalda 2026

  SvaraRadera