fredag 12 mars 2021

Nu dras snaran åt om Skinnskattebergs kuppmakare

Kommunchefen Marie Tollefsen Markström köpte lojalitet av revisionens sakkunniga biträde Camilla Karlsson genom miljonaffär via en bulvan. Karlsson förvandlade Markströms illasinnade anklagelser på kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) och S-minoritetsstyret till en ”Förstudie” till revisionen. Springpojken Lennart Lidquist (L) (a k a Lydquist), ordförande i revisionen, spred beskyllningarna vidare och krävde polisutredning av kommunalrådet. Istället beställde kommunstyrelsens majoritet (Borgerliga + Sverigedemokraterna) en utredning för en halv miljon av revisionsbyrån PwC. Förhoppningen var förstås att PwC skulle peka ut kommunalrådet som brottsling. Men icke sa Nicke.

På punkt efter punkt avvisades ”förstudiens” beskyllningar. Påståendena om brottslighet pulveriserades. Tollefsen Markström skrev ett pepprat mejl till PwC och krävde att de skulle göra om och göra rätt. Kommunstyrelsemajoriteten spelade med och ”skickade tillbaka” slutrapporten till PwC. PwC har nu svarat att de har fullgjort sitt uppdrag. De tänker inte göra något åt rapporten och dess slutsatser på uppmaning av Tollefsen Markström, som inte är deras kund.

Kvar står Tollefsen Markström, Lydquist och kommunstyrelsens SD-, M-, C- och L-ledamöter, samtliga med byxorna neddragna. Vinnare är förstås Lovén Rolén, men även demokratin. Det är inte byråkrater som ska bestämma hur en kommuns politiska styre ska se ut. I en demokrati är det väljarnas egna valda ombud som har den uppgiften.

Sol lök på laxen har också revisionens sakkunniga biträde Karlsson granskats av branschorganisationen Skyrev (Sveriges kommunala yrkesrevisorer) för disciplinbrott. Skyrevs certifieringsnämnd skriver:

Certifieringsnämnden konstaterar att yrkesrevisorn har ett självständigt ansvar för att balansera hot mot revisorns oberoende, opartiskhet och integritet. I det ligger en skyldighet att vidta motåtgärder, alternativt att avsäga sig uppdraget. Nämnden finner mot denna bakgrund att den anmälda yrkesrevisorn brustit i sitt oberoende och därför bör ges en erinran.

Där åkte brallan ned också för Karlsson!3 kommentarer:

 1. Jag tror inte att KC medvetet köpte en lojalitet.
  Du påstår att hon "köpte lojalitet av.."
  Det är inte bara två olika uppfattningar,
  utan det är milsvid skillnad på att berätta om sina egna tankar
  och att bestämt påstå något om en annan människa,
  för då ligger det en anklagelse däri,
  vilket kan bli rent obehagligt, om det i sammanhanget också används
  ett vokabulär som t.ex. innefattar snaror som dras åt.
  Nu är det belagt vad som hänt och man kan berätta om det,
  utan att behöva spekulera

  Det händer dock i debatter ibland att man raljerar
  och pekar finger åt sina politiska motståndare,
  när man kommer på dem med att ha gjort något dumt eller fel.
  Så handlar man dock inte gentemot en tjänsteman,
  som gjort misstag i sin yrkesroll

  I detta drama finns fler spelare och om det finns någon skurk,
  så brukar denne kunna finnas, om man går efter det gamla rådet
  som lyder "Follow the money"
  men det kan här även finnas brottsbalksbrott utan ekonomisk vinning.

  Hur det dock förhåller sig med det som inte är belagt, blir spekulationer
  om man använder "Jag tror att" före påståendet och
  anklagelser, om man bara påstår att något är på visst vis.
  För närvarande finns det tillräckligt mycket som är väl belagt
  att referera,
  förslagsvis utan att håna förlorarna,
  medan man ställer frågor
  om det som ännu inte retts ut

  När man tror sig fått så många svar,
  som går att få,
  då är det tid att tänka på hur man gör bättre,
  bygger upp och går vidare.
  Klokare och starkare

  Det bör vi förvänta oss av våra förtroendevalda politiker,
  på båda "sidor" i denna kostsamma strid.
  Det är så vuxna förväntas göra

  Elisabet Hultberg

  SvaraRadera
 2. Bra rutet Elisabet! De stackars krakarna kan behöva tröst och stöd.

  SvaraRadera
 3. Ja någon måste hålla dig i örat också
  och stampa i golvet är min specialitet ��

  Men även om det som du gör är att uttrycka dig offentligt, så kan du förmodligen skriva precis vad du vill, för att de som kan ta illa upp vill nog inte tillstå att de läser din blogg eller att de tror att den har någon nämnvärd spridning

  Eftersom jag läser den och vet att fler anser att den ofta är en stark röst i debatten, så vill jag här påpeka att jag tycker det är viktigt att du klart skiljer på vad som är en antaganden/bedömningar av plederande karaktär och vad som är fakta

  SvaraRadera