fredag 6 november 2020

Illaluktande härva i Skinnskattebergs kommun


Personerna

Marie Tollefsen Markström, kommunchef, 54 år, Skinnskatteberg

Carina Sándor, f d kommunalråd (L), 50 år, Skinnskatteberg

Camilla Karlsson, revisionens biträde, 52 år, Västerås

Lennart Lidquist, revisionens ordförande (L), Skinnskatteberg

Centerpolitikern, 71 år, Skinnskatteberg

Thomas Karlsson, konsult, 55 år, Västerås, gift med Camilla Karlsson

Företagaren, 58 år, Skinnskatteberg

 


Efter valet 2018 förhandlade Centern med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om att bilda en styrande majoritetskoalition i Skinnskatteberg. Efter ett samtal mellan Folkpartiets (”Liberalernas”) gruppledare Carina Sándor hoppade Centern av från de nästan slutförda förhandlingarna. Efteråt framkom att en ledande centerpolitiker blivit erbjuden att köpa en kommunal fastighet till halva priset. Istället för en stabil majoritet fick kommunen ett utomordentligt svagt minoritetsstyre. Det är svårt att värja sig för tanken att det fanns ett samband mellan Centerns avhopp och fastighetsaffären. Resultatet blev i varje fall dåligt för kommunen, och grunden lades för den senare utvecklingen.

Kommunchefen Marie Tollefsen Markström skaffade utrustning till ett företagarpars fastighet. Det fanns inget kommunalt beslut och kommunen fick betala.

I oktober i år signalerade samma kommunchef att hon menade att kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) begått en rad fel. Det handlade bl a om påstådd brottslighet som kommunalrådet skulle ha gjort sig skyldig till. De flesta ”felen” handlade dock om att kommunalrådet skulle ha rundat kommunchefen ett otal gånger och tagit kontakt med anställda längre ned i organisationen i akt och mening att påverka dem. Det här hade gjort att kommunchefen börjat må dåligt.

Kommunchefen berättade då för förra kommunalrådet Carina Sándor (L) om alla dessa påstådda missgrepp från kommunalrådet. Sándor tog då omedelbart upp de förmodade felstegen med revisionens ordförande Lennart Lidquist (L), också väl känd som kommunchefens knähund. Vid ett snabbt inkallat sammanträde med kommunrevisionen förmådde han gruppen att beställa en ”förstudie” av revisionens sakkunniga biträde Camilla Karlsson.

Inom ett par dar återkom Camilla Karlsson med ett dokument som rubricerades som ”förstudie”.  Detta dokument byggde huvudsakligen på samtal med kommunchefen och innehöll en rad anklagelser mot kommunalrådet, bland annat brottsligt handlande. Lennart Lidquist ansåg att det var ett färdigt dokument. Såvitt jag har kunnat utröna delades inte denna uppfattning av någon annan av de förtroendevalda revisorerna. Lidquist tog ändå på eget bevåg med sig dokumentet till kommunstyrelsen, delade ut det och såg till att det diariefördes. En enskild revisor kan på det här sättet agera på egen hand. Däremot kan hen inte (hur mycket ordförande hen än är) hävda att revisionen står bakom dokumentet och att han talar å revisionens vägnar.

I revisionen ifrågasattes Karlssons oberoende. Hon hade vid ett annat tillfälle biträtt kommunchefen med konsulttjänster. I det avtal kommunrevisionen har med Karlsson och hennes företag står att hon inte utan revisionens godkännande får åta sig andra uppdrag i kommunen. Det är förstås för att garantera hennes oberoende. En annan anledning att ifrågasätta oberoendet kan vara att Thomas Karlsson, förmodligen utan upphandlingsförfarande, har anlitats av kommunchefen som konsult för mycket höga arvoden. Thomas Karlsson råkar vara gift med Camilla Karlsson. Även om en sådan situation inte täcks av avtalet är det alldeles uppenbart oetiskt.

Camilla Karlsson lär enligt uppgift nu ha schappat. Det tror jag är klokt. Dessvärre har nog både hon och hennes företag lidit stor skada och det blir inte enkelt att få nya uppdrag i branschen. Det är rimligt att åtminstone den ena av den här historiens huvudpersoner kommunchefen Marie Tollefsen Markström också tar sin Mats ur skolan och sjappar.

 

3 kommentarer:

 1. Man tror att andra tänker på samma sätt som man gör själv; vanligen negativt - när man (felaktigt) förutsätter att någon kommer att agera oärligt eller egoistiskt i en situation så visar det att man själv tänkte i de banorna. /ordspråk

  SvaraRadera
 2. Citat:
  "Media hotas av spridandet av falska nyheter, ohejdat skvaller och hot på internet."

  citat från Henry Bäck, http://backbergslagen.blogspot.com/p/dags-for-en-folkrorelse-mot-populismen.html

  SvaraRadera
 3. Så ofattbart vidrigt skrivet- rena hat texter som du publicerar. Det sista är nog åtalbart och så lågt..... " historiens huvudpersoner kommunchefen Marie Tollefsen Markström också tar sin Mats ur skolan och sjappar."

  Hur kan du skriva något så vidrigt

  SvaraRadera