onsdag 20 april 2016

Revisorerna prickar Carina Sándor för arvodesaffärenSkinnskattebergs populistiska folkpartistiska kommunalråd Carina Sándor tog i strid med beslut av förvaltningsrätten i Uppsala ut för mycket i arvode under 2015. Kommunen gjorde sig därmed skyldig till domstolstrots. Sándor själv misstänks för brott. Brottet olovligt förfogande inträffar när man av misstag har fått för mycket pengar. Man har som mottagare inte varit i god tro, d v s trott att det var rätt att man skulle ha pengarna, och man har sedan använt sig av pengarna. Att pengarna återbetalats kan påverka straffmätningen. Annars kan olovligt förfogande leda till maximalt två års fängelse.

Kommunrevisorerna kritiserar nu Carina Sándor. Revisorerna är överens om vad som har hänt. Däremot har de inte kunnat enas om vem som har ansvar för det. Revisorerna är inte heller eniga om påföljden.

Revisionens majoritet bestående av fyra revisorer anser att felet enbart är Carina Sándors. I sin revisionsberättelse skriver de:

Vår sammanfattande bedömning är att ärendehanteringen vad avser kommunstyrelseordförandes tjänstgöringsgrad och lön i flera stycken på ett allvarligt sätt har varit felaktig, vilket lett till fällande dom i förvaltningsdomstolen.
Trots detta rättades felaktigheterna inte till. Revisionen påtalade detta och i början av 2016 har rättelse skett.

Huvudansvaret för felaktigheterna kan inte läggas någon annanstans än hos kommunstyrelsens ordförande

Jag har i en egen revisionsberättelse menat att såväl Carina Sándor som hela kommunstyrelsen måste ta ansvar för domstolstrotset. Däremot bär Sándor ensam ansvaret för den misstänkta brottsligheten. Orsaken till att kommunstyrelsen inte kan undgå ansvar är att det har begåtts felaktigheter i den kommunala förvaltningen. Detta har bland annat hävdats i uttalanden av kommunchefen Nima Poushin, som menar att förvaltningen får ta på sig hela ansvaret.

Nu är det så att kommunens förvaltning inte kan ställas till svars, utan ansvaret får utkrävas av den eller dem som har det politiska ansvaret för förvaltningen. Och det är kommunstyrelsen. Att styrelsens ledamöter inte känt till händelserna är tyvärr inte en godtagbar ursäkt. När man åtar sig uppdrag som ledamot är man skyldig att styra och kontrollera förvaltningen. Följaktligen yrkar jag att såväl kommunstyrelsens ordförande som kommunstyrelsen i dess helhet inte beviljas ansvarsfrihet.
Både ordföranden och styrelsen är ansvariga för domstolstrotset, men ordföranden är ensam ansvarig för den misstänkta brottsligheten.

När det gäller revisionens majoritet vill de enbart utkräva ansvar av Carina Sándor. De föreslår att det riktas en anmärkning mot henne.

De olika förslagen till påföljder ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Om kommunfullmäktige vägrar ansvarsfrihet gäller att fullmäktige kan avsätta den eller dem som begått felet. Det är också möjligt för kommunen att kräva skadestånd av den eller de felande.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar