torsdag 14 april 2016

Domstolstrots underminerar rättsstaten

Skinnskattebergs populistiska folkpartistiska kommunalråd Carina Sándor fick under hela förra året 50 000 kronor i månaden i arvode. Detta trots att förvaltningsrätten i Uppsala hade upphävt beslutet att höja hennes arvode från 37 500 till 50 000 kronor. Skinnskattebergs kommun har därigenom gjort sig skyldig till domstolstrots. Så här står det i kommunallagen (10:15):

Om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som har vunnit laga kraft och om beslutet redan har verkställts, skall det organ som har fattat beslutet se till att verkställigheten rättas i den utsträckning som det är möjligt. Ett beslut om rättelse skall meddelas utan oskäligt dröjsmål.

Den här bestämmelsen är direkt tillämpbar på fallet Sándor. Förvaltningsrätten upphävde beslutet att höja arvodet. Det högre arvodet hade då redan betalats ut i fyra månader. Kommunen borde då ha rättat felet och krävt tillbaka det som betalats ut för mycket. Det gjorde kommunen inte. Istället fortsatte man med de felaktiga för stora utbetalningarna. Något beslut om rättelse fattades heller aldrig.

Revisionen upptäckte att domstolens beslut hade nonchalerats. Revisionen menade också att det fanns anledning att misstänka brottslig gärning (olovligt förfogande). Revisionen är då också enligt kommunallagen skyldig att anmäla missförhållandena till kommunstyrelsen. Det gjorde revisionen i början av februari.

Enligt lagen ska kommunstyrelsen ”utan oskäligt dröjsmål” göra något åt saken. Trots att revisionen gav kommunstyrelsen tid ända till nu, i mitten av april, blev det inga åtgärder. Kommunstyrelsen svarade inte ens på revisionens brev.

Kommunallagen säger att om det inte blir några åtgärder ”utan skäligt dröjsmål” ska revisionen rapportera till fullmäktige. Kommunrevisionen har nu rapporterat missförhållandena till fullmäktige.
Hela affären handlar inte om så väldigt mycket pengar (drygt 60 000 kronor före skatt), men det allvarliga är den fullständiga nonchalansen gentemot lagen och domstolens beslut. En sådan nonchalans undergräver rättsstaten. I propositionen (2001/02:122) när reglerna om revisionens skyldigheter vid domstolstrots fördes in i lagen uttryckte regeringen sig:

Det är helt oacceptabelt i en rättsstat att domstolsavgöranden som beslutats i laga ordning inte respekteras. Särskilt betänkligt är det om det är myndigheter som sätter sig över vad domstolarna har bestämt. Ett sådant agerande riskerar att undergräva medborgarnas förtroende för samhällsorganen. Enligt regeringens mening är det därför angeläget med åtgärder för att motverka kommunalt domstolstrots.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar