måndag 14 december 2015

Huvuden rullar när politiker roffar åt sig för höga arvoden

Det förekommer då och då att kommunalpolitiker faller för frestelsen att fiffla med arvoden och ersättningar. Det är allvarligt eftersom det skadar förtroendet för det demokratiska systemet. Därför kan man förstå att huvuden rullar när fiffel avslöjas.

I två landsting har under senare år omfattande arvodesskandaler rullats upp. I Sörmland slutade de ledande politikerna att hålla sig till det arvodesreglemente som fullmäktige hade beslutat om 2007. Tre år senare avslöjades bluffen. Utan att bry sig om fullmäktiges beslut fördelade man pengarna sinsemellan. I centrum stod landstingsstyrelsens ordförande Jörgen Danielsson. Han beskylldes för att ha roffat åt sig ett högre arvode på de andra politikernas bekostnad och för att ha låtit fler personer bli landstingsråd än vad fullmäktige beslutat. Jörgensson åtalades misstänkt för trolöshet mot huvudman. Enligt åklagaren hade detta kostat landstinget 1,5 miljon kronor. Danielsson slapp undan med bara svansen svedd: Tingsrätten friade honom. Han ansågs inte ha haft ont uppsåt och inte förstått att han bröt mot bestämmelserna. Däremot var karriären som landstingsråd slut.

I Västernorrland prickade revisorerna landstingsstyrelsens ordförande och fullmäktiges arvodeskommitté för att de medverkat till att arvoden utbetalats utan föregående beslut av fullmäktige. Fullmäktige höll med och riktade anmärkning mot landstingsrådet och arvodeskommittén.

Revisionskontoret skriver:

Vår sammantagna bedömning är att landstingsstyrelsens ordförande och arvodeskommitténs ledamöter på ett ytterst allvarligt sätt har brustit i sitt ansvar genom att medverka till att beslut, enligt lag förbehållna landstingsfullmäktige, i praktiken har tagits och verkställts på annat sätt. Felaktigt utbetalade ersättningar,som saknar stöd i beslut av fullmäktige, riskerar att undergräva allmänhetens förtroende för landstinget.

Det är ord och inga visor.

Enskilda förtroendevalda i kommunerna har ibland kunnat beslås med att ha fått för höga arvoden och ersättningar genom att lämna felaktiga uppgifter. De har vederbörligen hudflängts och vanligen tvingats avgå. I en del fall har det inträffat att för höga arvoden har utbetalats på grund av brister i kommunens lönehantering. De politiker som upptäckt att de fått ut för mycket har oftast ilat som oljade blixtar till banken för att betala tillbaka för att inte bli beskyllda för att ha lurat till sig pengarna.

Praeterea censeo
Det finns politiker och partier som samarbetar med Sverigedemokraterna. De har köpt SD:s röster för att få egna maktpositioner. I utbyte har SD fått positioner som de annars inte skulle ha fått. Sådana politiker och partier (fascistkramare) bidrar till att få rasisterna att se ut som vore de rumsrena. Fascistkramarna borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar