måndag 15 september 2014

Dags att damma av regnbågen?

Nu grunnas det över hur det ska gå att få ihop en regering. Och i kommunerna får man börja fundera över hur man ska kunna sätta ihop styrande majoriteter. I Fagersta gick det åt skogen. ”Jag har varit på begravningar som har varit muntrare” sa Stig Henriksson om Vänsterpartiets lokala valvaka. Nu ska jag stöta och blöta situationen i Skinnskattebergs kommun. Någon måste ju göra det också.

Hittills har den styrande majoriteten bildats av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som tillsammans har samlat 16 av fullmäktiges mandat. De borgerliga har haft 14 mandat och nynazisterna i SD ett mandat. Valet igår innebar väldigt små förändringar. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ökade med 0,5, 0,2 respektive 4,6 procent. Alla andra partier minskade, Folkpartiet mest med 1,4 procent.

Också i fullmäktigemandat var förändringarna små: Miljöpartiet förlorade en plats och Sverigedemokraterna vann en. Läget mellan ”blocken” är efter valet 15 till de rödgröna, 14 till de borgerliga och 2 till högerextremisterna i SD. Den absoluta majoriteten för den tidigare rödgröna kommunledningen har därmed försvunnit. SD intar rollen som balansparti.

Alldeles säkert är det dock inte. SD hade bara ett namn på sin lista. Man får då försöka välja in personer vars namn har blivit ditskrivna av väljare. Det har tidigare visat sig vara osäkert. De som fått sina namn ditskrivna har ofta inte varit tillfrågade, ibland inte SD-sympatisörer och ibland till och med medlemmar i andra partier. Det är därför inte otroligt att slutresultatet blir att SD får lämna en tom stol. Då blir det 15 rödgröna, 14 borgerliga och en SD. Om det blir lika i en omröstning i fullmäktige har då ordföranden som troligen kommer att vara sosse att ha utslagsröst.

En annan osäkerhetsfaktor är att sluträkningen av alla röster på onsdag kan förändra mandatfördelningen. Om jag har räknat rätt kan Folkpartiet förlora ett mandat till Socialdemokraterna. Då blir det 16 rödgröna, 13 borgerliga och 2 Sverigedemokrater. Och då bibehålls förra mandatperiodens maktfördelning.

Men låt oss anta att det blir som på valnatten 15 – 14 – 2. Hur ska det då gå till att få ihop en styrande majoritet i kommunen? Ja, det måste förstås till något slags blocköverskridande koalition.

Ingen vill ha med SD i en sådan koalition. Då finns det i princip tre olika möjliga lösningar:

Stor koalition
Man kan bilda vad tyskarna kallar en Groko (Grosse Koalition) där de båda största partierna i respektive block ingår. I Skbgs fall är det Socialdemokraterna och Folkpartiet. En sådan koalition får 22 av fullmäktiges 31 mandat.  Risken med en sådan gruppering är att det kommer att finnas opposition både till höger och till vänster som kan dra nytta av att de båda stora i mitten tycks smälta samman.

Borgerligt avhopp
En annan variant kan vi kalla borgerligt avhopp: Här lyckas Socialdemokraterna locka till sig båda de borgerliga småpartierna (Centern och Moderaterna) och samla ihop nödvändiga 16 mandat, eller om S och V slår sig samman räcker det med endera av C eller M. Det kan vara svårt att åstadkomma en sådan koalition som så att säga hoppar över mitten av den politiska skalan och slår samman ändpunkter. Risken finns också att S kommer att dominera så att småpartierna mals ned och förlorar sin profil.

Regnbågskoalition
Den tredje varianten är regnbågen: Här skulle de borgerliga bilda koalition med Vänsterpartiet och därmed samla nödvändiga 16 mandat. Man kan tycka att en sådan gruppering är osannolik, men den har i praktiken inte alls varit ovanlig, inte minst i kommuner av samma typ som Skinnskatteberg. Det har i flera kommuner varit möjligt för alla partier att slå sig samman i en koalition med udden mot en förstelnad och maktfullkomlig socialdemokrati. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar