fredag 11 maj 2012

Rädda VL buss 880!


Under våren har på försök körts expressbuss mellan Skinnskatteberg och Västerås morgnar och eftermiddagar. Busslinjen är nu hotad. Den finns inte med i förvaltningens budgetförslag i landstinget. Flera viktiga politiska värden är därmed hotade. Man kan inte bara se till landstingets kortsiktiga ekonomiska intresen.

Under våren har det gjorts omkring 40 resor per dag med bussen. På årsbasis motsvarar detta cirka 8.000 resor. Det handlar framförallt om arbetspendling i båda riktningarna, men också om studerande vid gymnasieskolor och vid Mälardalens högskola. Gymnasisterna skulle kanske inte köra bil om bussen inte funnes, men de övriga kategorierna kan nog förväntas välja bilen istället. Varje bilresa kan beräknas resultera i utsläpp av 11 kg koldioxid. Om alla bussresenärerna skulle köra bil motsvarar detta 88 ton koldioxid per år.

Möjligheten att pendla till arbete på annan ort är en av förutsättningarna för att det ska vara möjligt att bo i Skinnskatteberg. Blir det sämre fortsätter flykten från kommunen och folkminskningen som drar med sig alltmer försämrad ekonomi för kommunen, men också för näringslivet i kommunen. Ortens största företag Systemair medverkar i försöket. Deras motiv är att de behöver kunna få in personal som pendlar åt andra hållet. Försämrade kommunikationer försämrar därmed också villkoren för detta framgångsrika företag.

Om man utan direktbussen ska pendla med kollektivtrafik mellan Skinnskatteberg och Västerås tar det omkring fyra timmar per dag. Bilpendlare har därmed rätt till skatteavdrag för resor med bil. Med direktbussen går det åt två timmar per dag. Rätten till skatteavdrag faller därmed bort för alla bilpendlare. Cirka 100 personer pendlar till arbete i Västerås från Skinnskatteberg. Om alla åker bil och gör avdrag för det motsvarar det ett bortfall av skatteintäkter för kommunen och landstinget med omkring en miljon kronor om året.

För miljön, möjligheterna att bo kvar i en glesbygdskommun, utvecklingsmöjligheterna för näringslivet i kommunen och för skatteintäkterna för kommunen och landstinget måste buss 880 få fortsätta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar