fredag 6 oktober 2023

SD-styret i Skinnskatteberg: Största möjliga tystnad`

I våras begärde en privatperson att få ut offentliga handlingar från Skinnskattebergs kommun. Det skulle kosta hen 24 000 kronor. Och dessutom mobiliserades förra kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) för att ta reda på vad uppgifterna skulle användas till. Det försöket är direkt grundlagsstridigt. Enligt Tryckfrihetsförordningen är det förbjudet såväl att efterforska vem som begär ut en handling som vad syftet med att ta del av handlingarna är.

Dom 24 000 kronorna får väl också närmast ses som ett försök att stoppa utlämningen av handlingarna. Vilken privatperson har råd med det? Om man vill läsa handlingarna på plats är det inte tillåtet att ta ut en avgift. Det mesta är ju numera digitalt och om offentliga handlingar lämnas ut i digital form kan man i princip ta betalt. Men, det går bara om kommunen har en fastställd taxa där det framgår att det är en avgift på digitala kopior. Många statliga myndigheter tillämpar den regeln att dom första nio handlingarna som lämnas ut digitalt är gratis. Sen kan det kosta, men det får inte bli för dyrt, då motverkas offentlighetsprincipen enligt JO. I just Skinnskattebergs kommun finns det en gammal taxa fastställd, men där finns ingen avgift för elektroniska kopior. Och se, då går det inte heller att ta betalt.

I just 24 000-kronorsfallet var det mejlkonversationer som begärdes ut. Så någon konst att lämna ut dom elektroniskt fanns ju knappast. Trots det hävdade kommunen att det inte gick, utan dom måste skrivas ut och kopieras. Då kunde man komma upp i den begärda summan.

Det här har förstås inte lämnat SD-styret någon ro. Därför föreslår kommunalrådet Ewa Olsson Bergstedt nu att man ska anta en ny avgiftstaxa, där man också tar betalt för handlingar som lämnas ut i elektronisk form.

Frågan behandlades av kommunstyrelsen i tisdags förra veckan. Man bestämde då att uppdra åt ledningsutskottet att utarbeta den nya taxan och återkomma med förslag. Frågan är med andra ord inte avgjord ännu, men det framgår inte av kommunstyrelsens protokoll att någon skulle ha haft några invändningar. Någon annan information än protokollet finns förstås inte att tillgå för den intresserade allmänheten. Också här råder ”största möjliga tystnad”.

Kommunen ger sen länge ut informationsbladet ”0222:an” som distribueras till samtliga hushåll i kommunen. Där finns evenemangskalender, texter av kommunalråd och kommunchef om vad som är aktuellt, meddelanden om arbeten och händelser som stör trafiken eller försörjningssystemen. Plats brukar också ges till polisen och kyrkan. Dom politiska partierna, men också lokala företagare får utrymme på betald annonsplats. Nu föreslår SD-styret att 0222:an ska läggas ned.

Också den här frågan var uppe i kommunstyrelsens senaste möte. Sverigedemokraterna yrkade förstås att 0222:an skulle läggas ned. Av någon anledning fick dom också Moderaterna med sig, men det räckte inte för att få majoritet för en nedläggning. Men det är inte säkert att 0222:an därmed är räddad. Flertalet i styrelsen beslöt, lite fegt, inte att tidningen skulle få fortsätta. Istället skickade dom tillbaka frågan till ledningsutskottet för vidare utredning. Bland annat vill man undersöka om det går att sluta dela ut den till alla hushåll. Istället skulle man få hämta den i kommunala inrättningar eller affärer.

Det framgår av protokollet att ledningsutskottet hade beslutat att lägga ned 0222:an. I utskottet sitter representanter för SD, Centern, Liberalerna, Socialdemokraterna och Moderaterna. Men när frågan kom till kommunstyrelsen bangade C, L och S ut och lämnade SD tillsammans med M kvar som tystnadens försvarare. Vi får väl se hur det går när frågan kommer tillbaka till det lilla kompisgänget i ledningsutskottet.

SD-styrets avoga inställning till öppenhet är ingen nyhet. När kommunrevisionen 2019 föreslog att revisionen själv, och inte kommunstyrelsens förvaltning (som ju granskades av revisionen) skulle avgöra vad som publicerades på revisionens sida på kommunens webbplats blev det stopp. Och vem var det som föreslog att revisionens krav skulle stoppas? Jo, Ewa Olsson Bergstedt (SD) förstås.

Alltså: Försvåra möjligheterna att få ta del av offentliga handlingar. Skrota informationsbladet 0222:an. Stoppa kommunrevisionens möjligheter att kommunicera direkt med medborgarna.

Protokoll från olika politiska organ publiceras förstås på kommunens hemsida. Det kräver lagen, så det kan man inte göra mycket åt. Däremot kan man göra protokollen fullständigt obegripliga för den som inte sitter mitt i smeten. Det hänvisas till olika slags beslutsunderlag, som inte publiceras. Man kan förstås begära ut dem om man har råd. I samband med budgetbehandlingen i höstas föreslog Vänsterpartiet och Socialdemokraterna att Skinnskatteberg i likhet med flera andra kommuner skulle börja publicera dessa beslutsunderlag. SD och traskapatrullopartierna röstade förstås ned det förslaget.

Men det finns flera möjligheter för medborgarna att hålla sig informerade. En sådan är direkta kontakter med förtroendevalda politiker. Det går inte att förbjuda sådana kontakter. Men om man minskar antalet förtroendevalda, så minskar i varje fall möjligheterna till kontakt. Även detta har Ewa Olsson Bergstedt (SD) prövat på. Inför valet 2022 drev hon igenom en minskning av antalet valda fullmäktige från 31 till 25. I själva verket ville hon minska ända ner till 21, men efter förhandlingar med SD:s traskapatrullopartier fick det bli 25. Olsson Bergstedts egendomliga argument var att fler partier skulle bli representerade i det mindre fullmäktige. Alltså, om man höjde den faktiska småpartispärren från 3 procent till 4 eller 5 procent skulle fler småpartier komma in i fullmäktige. Man tar sig för pannan.

Det skulle kanske också kunna invändas, att mycket av information och diskussion numera förs i sociala medier. Alla dom politiska partierna i kommunen har Facebook-sidor. Jag har i ett tidigare inlägg granskat hur dessa sidor används. Det visar sig då att traskapatrullopartierna (L och C) inte postat någonting på sina sidor på ett år. SD själva har mest centralt producerat material och en överväldigande mängd trevliga hälsningar. Läsarna tillönskas trevlig helg, trevlig sommar, trevlig första, andra, tredje och fjärde advent. Det är ju ett parti som hyllar trevligheten framför information och diskussion. Fast så jättetrevligt ska det inte vara för utlänningar och politiska motståndare förstås-

Varför är det viktigt att medborgarna är välinformerade? Utan information om vad som är på gång försvinner medborgarnas möjlighet att påverka kommande beslut. Utan information om vad som har gått bra och vad som har gått dåligt, eller för den delen vilka politiker som är kompetenta eller inkompetenta, hederliga eller korrupta, försvinner möjligheterna att i val utkräva ansvar. Utan transparens är demokratins chans samma som för en isbit i helvetet.


1 kommentar:

  1. Precis som vi inte kan läsa några beslutsunderlag eller vad dom filtreras på politiska möten.

    SvaraRadera