tisdag 13 september 2022

Underbetyg åt högerns kommunalpolitik i Skinnskatteberg

För det mesta röstar folk på samma parti i kommunalvalet som i riksdagsvalet. Det finns undantag från regeln. Ett av det mest uppmärksammade är från grannkommunen Fagersta, när under Stig Henrikssons tid som kommunalråd Vänsterpartiet tidvis kunde mönstra en egen majoritet i fullmäktige.

Också i Skinnskatteberg har vi haft en sådan period. Sedan 2006 har Folkpartiet (”Liberalerna”) fått mer röster kommunalt än i riksdagsvalet. Höjdpunkten var 2014 – 2018 när de fick nästan 25 procentenheter mer i kommunvalet än i riksdagsvalet. Men se har det börjat dala. 2018 var skillnaden nere i 16,6 procentenheter och i årets val (preliminärt resultat) i 15,5.

Utvecklingen är inte lätt att tolka. En tolkning är att socialdemokratin i Skinnskatteberg var särskilt dålig på att hantera raset som följde på sammanbrottet av den socialdemokratiska hegemonin i de mellansvenska bruksorterna framförallt under 1990-talet. Tillfälligheter avgjorde resultatet: I Fagersta en Stig Henriksson, i Norberg en ”regnbågskoalition”, i Skinnskatteberg partisplittring. När utbrytarpartiet föll samman var Folkpartiet där och fångade upp deras väljare. Folkpartiet tog en roll som lokalt missnöjesparti. Det är en roll som sedermera Sverigedemokraterna har trätt in i.

Skillnaden mellan Liberalernas kommun- och riksdagsresultat får man kanske närmast se som historiskt betingat, som ett slags fantomkänsla, som klingar av från val till val. För de övriga partierna kan man se skillnaden som ett uttryck för väljarnas värdering av partiets politik och verksamhet på det lokala planet. En positiv skillnad är ett gott betyg för partiets kommunalpolitik medan en stor negativ skillnad är ett underbetyg.

Så här ser betygssättningen av partiernas kommunala politik i Skinnskatteberg efter det preliminära valkvällsresultatet i söndags:


Utöver Liberalernas historiskt betingade kommunala överskott är det framförallt Vänsterpartiet som väljarna belönar i kommunalvalet. Jag tror att det är ställningstagandena i brandstationsfrågan, om klimat och vindkraft, mot det av den utköpta kommunchefen orkestrerade försöket till maktövertagande och stödet till omvandling av huset på Klockarbergsvägen 8 till seniorboende som har haft betydelse. Socialdemokraterna har också ett litet överskott av kommunala röster, men det är bara en dryg procentenhet.

Alla de borgerliga partierna (utom L förstås) får underbetyg. Centerns underskott är obetydligt, men de genuina högerpartierna, Kristdemokraterna (som inte varit representerade i fullmäktige), Moderaterna och Sverigedemokraterna får kraftigt underkänt. Det gäller särskilt SD som får 7,5 procentenheter lägre kommunalt än riksdagsresultat. För M och SD kan man nästan vända på vad som gynnat Vänstern: De har slagits för att bygga en brandstation för 55 miljoner, 25 miljoner mer än budgeterat, de har fanatiskt understött den klimatförnekande anti-vindkraftsopinionen, den utköpta kommunchefen är andranamn på den moderata valsedeln och Moderaterna har bekämpat planerna på seniorboende, och tillfälligtvis lyckats stoppa omvandlingen. SD har trots sin höga svansföring inte gjort mycket väsen av sig i kommunalpolitiken utan har bara fallit in i det borgerliga ledet.

Summan av kardemumman är underbetyg år högern och överbetyg åt vänstern. Den tragiska paradoxen är då att det preliminära valresultatet pekar på att det är den inkompetenta högern med sin impopulära politik som tycks ta makten i kommunen.

 

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar