tisdag 25 januari 2022

55-miljonersprojektet tillfälligt stoppat: "Starka skäl talar för att beslutet är olagligt"

Nu stoppar Förvaltningsrätten i Uppsala projektet att bygga en brandstation för 55 miljoner i Skinnskatteberg. Jag har tidigare berättat att medlemmar i initiativkommittén överklagat fullmäktiges beslut den 10 januari. Enligt överklagandet är beslutet olagligt eftersom det strider mot lag (man har fattat beslut om en utgift utan att ha budget), eftersom beslutet inte är fattat i laga ordning (usel beredning, fullmäktiges ordförande la lock på debatten) och eftersom fullmäktige överskridit sina befogenheter (gett instruktioner till förvaltningen som lyder under kommunstyrelsen).

Överklagandet är inte avgjort, men rätten tycker att starka skäl talar för att man ska förbjuda kommunen att börja verkställa beslutet - t ex genom att skriva avtal med den tilltänkta leverantören.

"Starka skäl talar för att beslutet är olagligt" skriver domstolen i beslutet och fortsätter "Mot bakgrund av vad hittills har framkommit anser förvaltningsrätten att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla".

Det är förstås en framgång för initiativkommittén, men slutlig dom har inte fallit och de 17:s gäng håller fast vid 55-miljonersprojektet. Kravet om en folkomröstning kvarstår förstås ändå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar