onsdag 15 mars 2017

Viktigt meddelande till alla anställda i Skinnskattebergs kommun

Kommunstyrelsen har fastställt befattningsbeskrivning för kommundirektören. Där står så här:

”Kommunchefen är ansvarig för kontakterna med journalister i de frågor som rör kommunstyrelsens förvaltning, men har också ansvaret för att hela den kommunala organisationen strävar efter bra massmediarelationer och att ge ärliga och korrekta uppgifter”

Man skulle kunna tro att det betyder att det bara är kommunchefen som får prata med journalister. Det är inte så. Alla anställda, och för den delen förtroendevalda och alla som bor i kommunen får meddela precis vad de vill till journalister. Det kallas meddelarfrihet och den garanteras i grundlagen.

Det är också i grundlagen så bestämt att det är förbjudet för det allmänna (och dit räknas både kommunchefen och kommunstyrelsen) att försöka ta reda på vem som har lämnat uppgifter till media. Det kallas efterforskandeförbud.

Det är också förbjudet att utsätta anställda som har lämnat uppgifter till media för repressalier. Att lämna uppgifter till journalister får inte påverka lön eller karriär. Inte ens en utskällning ska behöva godtas. Det kallas för repressalieförbud.

Det är också förbjudet för journalister att avslöja var de fått sina uppgifter ifrån. Det kallas källskydd.


Meddelarfriheten, efterforskandeförbudet, repressalieförbudet och källskyddet är viktiga medborgerliga rättigheter som har stor betydelse för den svenska demokratin. Hur lockande det än kan vara så kan kommunstyrelsen eller kommunchefen i Skinnskattebergs kommun inte inskränka på dessa rättigheter.

Varje meddelande om att det bara är denna man som får tala med journalister är falskt

Tidigare inlägg om tystnaden


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


1 kommentar: