torsdag 2 juni 2016

Kommunrevisor partipiskad?

Jag har flera gånger berättat om hur för stora arvoden under 2015 utbetalades till det populistiska folkpartistiska kommunalrådet Carina Sándor i Skinnskatteberg. Det har medfört att kommunen gjort sig skyldig till domstolstrots och att anledning funnits att misstänka förmögenhetsrättsligt brott. Kommunrevisionen har riktat skarp kritik, senast i revisionsberättelser upprättade den 13 april . Den moderata revisorn Sara Petersson Ruyter, som då undertecknade revisionsberättelsen, har nu ändrat sig. Efter samtal med Carina Sándor har hon nu ändrat sig och skriver en egen revisionsberättelse där ingen kritik riktas mot domstolstrotset. Detta kan tyvärr tolkas som uttryck för en olycklig partipolitisering av kommunrevisionen. Om den förtroendevalda kommunrevisionen ska ha någon trovärdighet måste partierna hålla sig i skinnet och inte utöva påtryckningar på revisorerna. Och givetvis måste de förtroendevalda revisorerna ha förmåga att motstå partipolitiska påtryckningar.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar