torsdag 14 maj 2015

Kommunal tjänsteman i det politiska systemet. Ett omöjligt uppdrag?

Numera åtar jag mig nästan aldrig föreläsningsuppdrag. Men i början av mars gjorde jag ett undantag och höll en föreläsning vid KaU. Här är den till föreläsningen hörande presentationen:


Och här är litteraturreferenserna i presentationen:

Rikke Berg (2006) ”Political complexity or managerial simplicity? Mayoral norms of organisational leadership” i Henry Bäck, Hubert Heinelt & Annick Magnier (red) The European mayor: political leaders in the changing context of local democracy Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften ss 311 – 333

Poul Erik Mouritzen & James H Svara (2002) Leadership at the apex: politicians and administrators in Western local governments Pittsburgh: University of Pittsburgh Press

Rolf Solli & Anna Cregård (2008) ”Det är svårt att dansa tango - om kommundirektörsrollens innehåll och betydelse” Kommunal ekonomi och politik 12 (3, September 2008) ss 31-54.

SOU 1923:18 Kommunalförfattningssakkunigas betänkande

SOU 1945:38 Kommunindelningskommitténs betänkande


Donald Söderlind & Olof Petersson (1985) ”Svensk förvaltningspolitik” Uppsala: Diskurs

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar