lördag 14 mars 2015

Muntrationer från Örebro

TV4 har lagt ned sina regionala nyhetssändningar. Det är ingen stor förlust. Åtminstone var de nyhetssändningar vi såg från Örebro oerhört taffligt gjorda och irrelevanta. SVT:s regionala nyheter är klart bättre och mer relevanta. För stora grupper i vårt län hotas nu dessa av en omorganisation inom SVT. Den regionala indelning SVT arbetar med har sin grund i den obsoleta indelningen av landet i militärområden (Milo). Denna styrde placeringen av TV-sändarna och därmed TV-bolagets organisation. Det är därför inte konstigt att SVT:s indelning av landet har en del besynnerliga konstruktioner och det är förstås bra om man nu söker en mer relevant organisation. Eftersom militären är nedlagd finns inte heller något försvarspolitiskt syfte kvar.

Här hos oss i den västra delen av Västmanlands län har vi två, eller möjligen tre TV-sändare att välja på: Lillhärad vid Västerås, Lockhyttan norr om Örebro och Jättåsarna väster om Fagersta. Vårt regionala nyhetsprogram som sänds över dessa sändarmaster produceras i Örebro och har det märkliga namnet Tvärsnytt (tvärs vadå?). Tyngdpunkten i programmet har helt klart legat i Örebro och i Örebro län, där också det mesta av TV-stationens resurser har funnits. Sedan en tid finns en särskild edition ”Västmanlandsnytt” med mer tyngdpunkt i Västmanlands län.

För de i vårt län som betjänas av TV-masten i Lockhyttan har dock editioneringen inte haft någon positiv effekt. Tvärtom har det resterande Tvärsnytt som vi kan se fått än mer slagsida åt Örebro-hållet.

Jag har gått igenom registrerade inslag som sänts i Tvärsnytt under 365-dagarsperioden före den 20 juli förra året Mediearkivet. Jag har räknat inslag som nämner kommuner i de något av länen, Västmanlands och Örebro län. Resultatet är nedslående för Västmanlands del. Av sammanlagt 1.625 inslag avsåg 1.204 kommuner i Örebro län. Det är 74 procent av alla. Ett annat sätt att uttrycka saken är att se på antal inslag per tusen invånare. För Västmanland registreras 1,6 inslag per tusen invånare, medan motsvarande siffra för Örebro län är 4,2 inslag per tusen invånare.

Om man studerar de täckningskartor som finns på Teracoms hemsida, visar det sig att TV-tittarna i stora delar av västra delen av Västmanlands län är hänvisade till Tvärsnytt och kan inte ta emot Västmanlandsnytt. Detta gäller i större delen av Skinnskattebergs kommun, inklusive tätorterna Skinnskatteberg och Riddarhyttan. I Örebro-sändarens betjäningsområde ingår också västliga delar av Köpings och Arboga kommuner.

I april genomförs det en fullständig skilsmässa mellan Västmanlandsnytt och Tvärsnytt. De ganska fåtaliga inslagen från Västmanlands län som funnits i Tvärsnytt kommer att försvinna. Det blir en renodlad kanal för Örebro och Örebro län. Vi som bor i Västmanlands län men tar vår TV-signal från masten i Lockhyttan blir därmed helt av med våra lokala och regionala TV-nyheter. Vi får ingen möjlighet att följa politiken och samhällsutvecklingen i vår egen kommun, de kommuner som vår kommun samarbetar med, de kommuner som ingår i vårt aktivitetsområde – där vi arbetar, rekreerar oss, handlar. Det blir inte heller möjligt att följa politikens och samhällets utveckling i vårt landsting som svarar för vår sjukvård och vår kollektivtrafik.


För de flesta av oss kommer de regionala TV-nyheter vi kommer att få ta del av att bli irrelevanta. De kommer att berätta om utvecklingen i kommuner som de flesta av oss inte har någon relation till. Någon borde reagera mot detta attentat. Det kunde vara en uppgift för de berörda kommunerna, landstinget och länsstyrelsen. Det är ju dessa som riskerar att få en befolkning i mer eller mindre total medieskugga.

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar