måndag 4 augusti 2014

I lånta fjädrar i halvsanningarnas värld

Kuckelimuck!
I Dagens Nyheter fredagen den 25 juli framträder den populistiska folkpartipolitikern Carina Sandor från Skinnskatteberg. Hon presenterar sig där som kommunalråd i Skinnskatteberg. Det är inte ens en halvsanning. Carina har faktiskt varit kommunalråd men hon avsattes 2009, alltså för fem år sen. Sedan dess heter kommunalrådet i Skinnskatteberg Lars Andersson, och han är inte ens folkpartist utan socialdemokrat.

Halvsanningarna fortsätter i uttalanden i artikeln:

”När Skinnskatteberg har en tom fastighet och Socialdemokraterna vill använda den till olika kommunala projekt vill den borgerliga oppositionen överlåta huset till en företagsby”

Det är inte gott att veta vad det är för hus Sandor syftar på. Det mest aktuella fallet är landstingets f d folkhögskola som kommunen nu har förvärvat i syfte att få lokaler för företag (företagsby?). Jo, det fanns ett förslag att använda fastigheterna till kommunala ändamål. I ett förslag från en tjänsteman i förvaltningen föreslogs att kommunalkontoret skulle flytta till den f d folkhögskolan. Det förslaget avvisades av en enig kommunstyrelse. Det var alltså inte ett socialdemokratiskt förslag. Det var inte heller folkpartiets idé att man skulle försöka få företag att etablera sig i lokalerna.

En pikant detalj i sammanhanget är att den borgerliga oppositionen i landstinget har protesterat högljutt mot att fastigheterna skulle överlåtas till Skinnskattebergs kommun för att användas för olika företag.

Så är det i halvsanningarnas värld.

Mer ur DN-artikeln:

”Om en skola i kommunen hotas av nedläggning är det folkpartisterna som sköter protestlistorna”

Det är väl troligen nedläggningen av Heds skola 2009 som avses. Jodå, det förekom namninsamlingar. Inte mindre än två stycken. Den ena var en namninsamling på nätet som samlade 126 namn varav 44 var icke-ortsbor. Det andra var en namninsamling om att den södra kommundelen i protest mot skolnedläggningen borde byta kommun och övergå till Köpings kommun. Folkpartiets roll är oklar, men man kunde skriva på listan som var utlagd i f d macken i Bernshammar hos centerpolitikern Barbro von Walden.

Orsaken till uppmärksamheten för Carina Sandor är att Folkpartiet i valet 2010 gjorde sitt bästa resultat i landet i Skinnskatteberg. Det ska dock noteras att Folkpartiets framgångar framförallt har berott på borgerlig kannibalism. I valet 2010 förlorade de andra borgerliga partierna sammanlagt 4 platser i kommunfullmäktige. Dessutom förlorade det lokala partiet Skinnskattebergsdemokraterna alla sina 4 platser. Folkpartiet lyckades lägga vantarna på sex nya platser av dessa förluster.


Borgerlig kannibalism och Folkpartiets nya roll som lokalt missnöjesparti har gett oss Skinnskattebergare det tvivelaktiga nöjet att få en plats på den kommunalpolitiska kartan. Egentligen inte mycket att yvas över.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar