onsdag 10 juli 2013

Strövtåg i Hedbygden: Alvestaboda flygplats

Flygbesprutning


Ryssvägen byggdes 1943 – 1944 av sovjetiska krigsfångar som rymt från Norge och som internerades i läger i Krampen. Jag har tidigare skrivit om den ceremoni som under medverkan av den ryska ambassaden årligen genomförs på segerdagen i ”Det stora fosterländska kriget” vid den så kallade Rysstenen som de internerade ristade. Läs här och se bilder från segerdagsceremonin vid Rysstenen.

Om man kommer söderifrån på Ryssvägen så kommer man en bit innan Rysstenen till en märkligt rak vägsträcka. Det visar sig vara en så kallad flygraka. I Länsstyrelsens inventering av förorenade platser finns den med rubricerad som ”Alvestabo flygplats”. Det är nog en missuppfattning. Det borde nog heta ”Alvestaboda flygplats” efter den närbelägna gården.

Men flygrakan daterar sig inte till ryss-tiden, utan det handlar om 1960- och 70-tal. Så här beskriver Länsstyrelsen platsen:

Verksamheten har legat nere sedan 1975 och hade då endast pågått ca 6-10 år. Exponeringssituationen anses generellt vara liten eftersom vändplanen där utspädning av koncentrat och påfyllning av Hormoslyr ägde rum idag ligger längs en skogsväg där allmänhet vistas i mindre utsträckning. Däremot utesluts inte att exponering sker eftersom planen än idag är fri från vegetation och används förmodligen inom skogsbruk och eventuellt som parkeringsplats av allmänhet som vistas i skogen. På planen kan höga halter av föroreningar finnas p.g.a. av bekämpningsmedelshantering och bränslepåfyllning.
Objektet får riskklass 3.

Nej, det var inte precis en internationell storflygplats det handlade om, utan besprutningsflyg. Och tydligen var det det osedvanligt läskiga hormoslyr som sprutades för att bekämpa lövskog, som på den tiden sågs som ett slags ogräs i skogen. Flygbesprutning förbjöds i Sverige 1972, vilket kan förklara varför verksamheten på Ryssvägen upphörde på 70-talet.

I dubbelrollen som flygplan och flygaräss: Ingrid

Alvestaboda flygplats från ovan. Bild från Google Maps
Strövtåg i Hedbygden

Det här är det fjärde inlägget i serien ”Strövtåg i Hedbygden”. På kartan markeras flygplatsen med 4. Tidigare inlägg har handlat om ”Galgbacken” (1), ”Vattenfallet som kom av sig” (2) och ”Storsvindlaren”  (3).

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar