tisdag 16 juli 2013

Lex Carina kan bli verklighet

Förra kommunalrådet Carina Sandor .Bild Sveriges Radio


Folkpartisten Carina Sandor (aka ”Världens bästa politiker”)  blev kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Skinnskatteberg efter valet 2006. Våren 2008 sprack den koalition hon ledde och hon hade därmed inte längre majoritet i fullmäktige. När den nya majoriteten beslöt att byta ut henne klamrade hon sig kvar vid makten. Hon överklagade beslutet till länsrätten och i buskpropagandan var tonläget högt. Man sa att Vänstern och Socialdemokraterna tagit makten genom en kupp av öststatssnitt. Till allas häpnad vann hon processen i länsrätten, men tvingades avgå 2009 när hon insåg att det inte gick att styra utan att ha majoriteten i fullmäktige och kommunstyrelsen bakom sig.

Det finns en paragraf i kommunallagen som säger att man kan avsätta kommunstyrelsen (och därmed dess ordförande) om majoritetsförhållandena ändrats i fullmäktige. Men, menade länsrätten, majoritetsförhållandena hade ju inte ändrats. Alla partier hade lika många platser som de fått i valet. Att ett parti i den styrande majoritetskoalitionen bytt sida påverkade inte den saken, menade rätten. Detta är förstås en alldeles orimlig tolkning som helt saknar förankring i den politiska verkligheten. Det fick ju också Carina Sandor så småningom erfara. Utan majoritetens stöd kan man inte styra. Det förefaller ju till och med mest demokratiskt att det är majoriteten och inte minoriteten som ska styra. Med länsrättens tolkning att majoritetsförhållandena bara kan ändras vid val blir kommunallagens bestämmelse helt enkelt omöjlig att tillämpa.

För att man inte mer ska komma i en sådan absurd – och odemokratisk – situation föreslog i våras en statlig utredning att bestämmelsen skulle förtydligas, så att det som faktiskt är en förändrad majoritet också ska betraktas som en sådan av lagen. Om en majoritetskoalition spricker t ex för att ett parti lämnar koalitionen eller för att en eller flera fullmäktigeledamöter hoppar av från sitt parti, ska det vara möjligt att avsätta kommunstyrelsens ordförande och välja en ny som representerar den nya majoriteten. Kravet togs också upp i en socialdemokratisk motion till riksdagen.

En sådan Lex Carina har nu kommit ett steg närmare förverkligande efter att regeringen i en lagrådsremiss har anslutit sig till kravet. Regeringen föreslår att ”om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt att det parti som en nämnds ordförande företräder inte längre ingår i den politiska majoriteten, får fullmäktige välja ett nytt nämndpresidium.”

Däremot törs regeringen inte ta steget fullt ut och tillåta parlamentarism i kommunerna (d v s det system som tillämpas i rikspolitiken där riksdagens majoritet tillsätter hela regeringen) vilket utredningen också hade föreslagit, åtminstone som frivillig försöksverksamhet. Regeringen är visserligen positiv till att en sådan möjlighet öppnas och skriver: ”Regeringen ser positivt på att de kommuner och landsting som så önskar ska kunna ges möjlighet att pröva majoritetsstyre.” Men i det här skedet menar man att det krävs mer utredning. Framförallt vill man utreda hur oppositionens möjligheter att få information och insyn ska tillgodoses.

Öststatskupp: Stridsvagnar på Moskvas gator vid den misslyckade statskuppen 1991

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar