lördag 22 oktober 2022

Skinnskattebergs kommun laglöst land

Varje år ska kommunens fullmäktige besluta om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året eller inte. Om styrelsen eller någon styrelsemedlem inte får ansvarsfrihet kan fullmäktige besluta av avsätta den eller dem som gjort fel. Det är till och med möjligt, om felaktigheterna lett till ekonomisk skada för kommunen, att stämma den eller de felande på skadestånd. Så det där med ansvarsfrihet, det är serious business det.

Den 16 maj i år skulle Skinnskattebergs fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen för år 2021. Nu är det så illa, att ganska många av de som sitter i fullmäktige också sitter i Kommunstyrelsen. Då är de, som man säger jäviga. De kan inte sitta med och besluta om att fria eller fälla sig själva. De jäviga får inte vara med och delta i beslutet.

Band de jäviga fanns bland annat Helena Nykänen (S) och Carina Sándor (L) som valdes till justeringspersoner. De skulle alltså tillsammans med ordföranden kolla, eventuellt rätta till och skriva under protokollet. Helt plötsligt fanns det alltså ingen som kunde justera protokollet just när det gällde frågan om ansvarsfrihet.

Hur lösa detta? Lösningen fick bli att två andra medlemmar av fullmäktige fick justera protokollet, dock utan att ha blivit valda till justeringspersoner. Vem som hittade på denna kreativa lösning är oklart. Vad som däremot är klart är att så får man inte göra.


Detta sägs tydligt ifrån i en dom från Förvaltningsrätten i Uppsala som nu upphäver beslutet att ge Kommunstyrelsen ansvarsfrihet. Förvaltningsrätten konstaterar att de som justerat protokollet ”inte hade befogenhet att justera protokollet. Beslutet strider därför mot lag.” Rätten hytter också med pekfingret: ”…ett protokoll ska återspegla de beslut som faktiskt togs på sammanträdet. Att i efterhand korrigera protokollet och ange att de valdes till justeringspersoner, om så inte var fallet är inte förenligt med kommunallagen.”

De som dabbat sig får väl i första hand sägas vara fullmäktiges presidium. Nu har fullmäktige, efter valet, valt ett nytt presidium anfört av Lennart Lydqvist (L). Han är känd som dåvarande ordförande i kommunrevisionen under det stora tumultet i kommunen 2020-2021. Man får innerligt hoppas att han har läst på om lagar och regler nu så inte samma tabbar inträffar igen. Spåren från hans inblandning i den konflikt där den numera sparkade kommunchefen försökte avsätta den politiska kommunledningen förskräcker.

Och hur man ska lösa frågan att 2021 års Kommunstyrelse inte har fått ansvarsfrihet och vilka konsekvenser det kan få är något som den nya kommunledningen får gnugga sina geniknölar om.

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar