måndag 7 mars 2022

Kravet på folkomröstning om Skinnskattebergs 55-miljonersbrandstation fortfarande aktuellt

I lördags berättade jag att kommunstyrelsen i Skinnskatteberg gjort ett försök att stoppa folkomröstningen om bygget av 55-miljonersbrandstationen. Den skulle stoppas, menade man, därför att ”anbudstiden har gått ut”. Detta stämmer inte. Anbudstiden gick ut i september och upphandlingen har ännu inte avbrutits,

Det som tillkommit de senaste dagarna är dessutom en motion av två sossar och en folkpartist (”liberal”) där de föreslår att en partisammansatt grupp ska tillsättas för att ta fram nya underlag för nybyggnation av brandstation. Enligt reglerna ska motioner skickas till kommunstyrelsen som en får komma tillbaka med förslag till beslut till fullmäktige.

Inför fullmäktiges möte som nyss avslutats fanns alltså motionärernas förslag om en arbetsgrupp samt kommunstyrelsens förslag att inte genomföra någon folkomröstning. Beslutet att säga nej till folkomröstningen avvärjdes genom att fullmäktige på förslag från Socialdemokraterna och Vänstern skickades tillbaka till kommunstyrelsen.

Först när beslut fattats om förslaget om en arbetsgrupp kan man ta ställning till om det ska bli någon folkomröstning. I motiveringen till beslutet att skicka tillbaka frågan sägs att: ”Om då Kommunfullmäktige beslutar i linje med folkinitiativets krav behöver ingen folkomröstning genomföras.”

Alla de som skrivit under folkinitiativets namnlistor ska veta, att folkomröstningskravet inte är dött. Om inte de krav som folkinitiativet ställt blir uppfyllda, så ska det bli en folkomröstning.

Annat på kommunfullmäktige

Två moderatpolitiker har hoppat av från sina uppdrag. Den ene var ersättare i kommunstyrelsen. På Moderaternas förslag valdes nu den ökända avsatta kommundirektören Marie Tollefsen Markström som ersättare i kommunstyrelsen. När Markström nu bekänner färg kommer turbulensen under 2020 – 21, där hon försökte avsätta det socialdemokratiska styret i kommunen i ett mer förklarat ljus.

Om den högerextremistiska moderatledaren Bo Öberg kan för övrigt noteras, att han i en radiointervju i morse titulerade sig ”oppositionsråd”. Det bör framhållas att det är han själv som utsett sig till oppositionsråd, ett uppdrag som inte finns i kommunen. Men Öberg har titelsjukt varit i farten redan tidigare. Redan 2016 utropade han sig till kommunalråd. Detta trots att folkpartisten (”liberalen”) Carina Sándor då var kommunalråd.

 

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar