fredag 21 maj 2021

Socialdemokraterna och högern mot vindkraft

På väg mot nya planeter

Det basuneras nu ut att Skinnskattebergs kommun inte kommer att godkänna några vindkraftparker. Det är en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och den samlade högern - Sverigedemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet ("Liberalerna") - som ligger bakom nejet. Storskalig vindkraft är den hittills mest effektiva metoden att ersätta fossilbaserad elenergi.

"Det är bäst för Skinnskatteberg" påstår både kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) och oppositionsledaren Ewa Olsson Bergstedt (SD).

Tja, ingen beboelig planet längre, inget beboeligt Skinnskatteberg heller. Eller ska vi kapa loss Skinnskatteberg och likt rymdskeppet Aniara ge oss ut på en rymdfärd mot nya planeter?

Istället ska man satsa på solkraft säger de nya såta vännerna. Det måste väl vara därför som man våren 2020 i god enighet avslog en motion från Vänsterpartiet om en solpark. Och det måste väl vara därför som S+SD och deras traskapatrullo av de sexton klimatpolitiska motioner som Vänstern lagt har bifallit två:

Man ska informera invånarna om växthuseffekten och man ska göra en uppföljning av måltiders klimatpåverkan. Allt annat har åkt i de nya klimatvännernas slask.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar