måndag 15 februari 2021

Det hände i februari i Skinnskatteberg

 1953 Ungkarlshotell brann

Tjugoåtta personer blev utan bostad genom en häftig brand i Skinnskatteberg natten till onsdagen. På två timmar ödelades ett ungkarlshotell tillhörigt AB Statens skogsindustrier. De 28 inneboende, till större delen utlänningar, måste rädda sig i nattdräkter genom fönstren. Det mesta av deras ägodelar gick förlorat. De flesta hade inget försäkrat. (DN 9/2 1952)

1959 Uppsagda vid Riddarhytte AB

På måndag gör de 30 uppsagda vid Riddarhytte AB sitt sista skift. De är samtliga ogifta ungdomar och torde inte bli alltför svåra att placera i annat arbete. Fem har redan erhållit anställning vid Statens Skogsindustrier i Skinnskatteberg, ett 20-tal gifta kvinnor som varit sysselsatta med mineralulltillverkning har redan slutat arbetet. (DN 20/2 1959)

1960 Kvinnliga timmerskiljare

SKINNSKATTEBERG i februari.

Kl 6.30 på morgonen i 22 graders köld kommer en liten tapper skara kvinnliga timmerskiljare ilande i stövlar och korta jackor med de isiga båtshakarna i högsta hugg. De arbetar i timmerbommen i Skinnskattebergs sågverk.

I ett reportage berättar tidningen att sågverket i Skinnskatteberg är det enda i Sverige som har mer än 20 procent kvinnlig arbetskraft. Trots det hårda arbetet är det fint hemma hos arbeterskorna. Tidningen vet att berätta att

Hemmet är så fint som ett dockskåp. Vardagsrummet har kristallkrona i taket, pendyl på väggen, fönsternischer med marmorskivor och vackra möbler…De kvinnliga timmerskiljarna hinner förutom sitt hårda jobb med att baka åt sig själva, både matbröd, vetebröd och småkakor till söndagen … Och ser efter att porslinsblomman växer som den ska runt hela väggen. (DN 28/2 1960)

1960 Fortsatt egen kommun

Att Skinnskatteberg skall bestå som kommunal enhet är glädjande, säger man i kommunen som nu har 6 500 invånare. Som alternativ till ett självständigt Skinnskattebergsblock hade diskuterats att föra kommunen till Fagersta stad … Men inom kommunen har man svårt att se vad som skulle vinnas med ett sådant sammanförande. Enda motivet till ett sådant steg tode vara en fortsatt befolkningsminskning, men trenden är enligt prognosen stigande i Skinnskatteberg som särskilt under 1950-talet utbyggts till ett verkligt kommuncentrum. (DN 28/2 1960)

1973 Stockbåt funnen i Skärsjön

Från Sjöhistoriska museet meddelas att en s k stockbåt har konserverats. Båten hade hittats i våras av sportdykare i Skärsjön i Skinnskatteberg. Eftersom båten omöjligen skulle klara en vinter i sjön bärgades den och fördes till Sjöhistoriska museet. C14-analyser visar att båten är omkring 600 år gammal.

Det är möjligt att båtsugna ortsbor sedan har försökt använda farkosten för avsett ändamål, för sent i höstas hittades den uppdragen på grunt vatten. (DN 11/2 1973)


1974 Mystisk älgdöd

Fyra oförklarliga dödsfall bland älgar har inträffat i trakterna mellan Skinnskatteberg och Koloten i Bergslagen. En totalblind älg har dessutom avlivats i samma område… Samtliga djur hittades i närheten av en sjö som nyligen rotenonbehandlats för utrotning av s k skräpfisk. Liknande fynd av döda älgar har gjorts tidigare, bl a i Simtuna mellan Enköping och Sala där sex älgar påträffats och i Mjölbytrakten där fyra älgar hittades. (DN 26/2 1974)

1976 Spricka i gruva stängde väg

Länsväg 602 mellan Skinnskatteberg och Riddarhyttan i Bergslagen måste på fredagen spärras av för all trafik sedan vägen på en halv kilometer översvämmats av halvmeterhögt slamvatten. Vattnet kommer från Bäcke gruva som ligger intill vägen. En spricka har uppstått i övre berglagret i gruvan och gruvans slamvatten tränger ut och orsakar omfattande översvämningar. (DN 14/2 1976)

 

Det var då det

I Dagens Nyheters arkiv finns tidningar från december 1864 till och med december 1992. Jag har botaniserat i materialet för att se vad som skrivs om Skinnskatteberg. I serien ”Det var då det” publicerar jag inlägg som bygger på detta unika material.

För länkar till tidigare inlägg klicka här

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar