fredag 12 april 2019

Skinnskattebergs 42 fossilbilar


Jag har tidigare skrivit om kommunrevisionens rapport om kommunens bilar. Klicka här. Idag har rapporten också uppmärksammats av P4Västmanland. Den huvudsakliga kritiken är att det inte finns någon politiskt beslutad policy om användningen av kommunens bilar, att körjournalerna inte gör det möjligt att se om bilarna använts privat samt att det inte går att se om bensinkorten använts för privata inköp. Dålig koll var slutsatsen.

Men det finns också andra frågor som borde tas upp när det gäller kommunens bilar. Det är anmärkningsvärt att alla kommunens bilar drivs med fossila bränslen. Det största problemet med elbilar är räckvidden. Just för en kommun med dess begränsade territorium är det ett mindre problem. Laddhybrider som laddas över natten skulle förmodligen gå större delen av dagen på el. Ingen i kommunen har tagit några som helst initiativ för mer klimatsmarta bilar.

Vem är det som har ansvaret? När det gäller revisionsrapporten handlar den om kommunstyrelsens ansvar år 2018. Det är alltså i första hand kommunens politiska ledning 2018 (den folkpartistisk-sverigedemokratiska majoriteten med Carina Sándor i spetsen) som har ansvaret för den slapphänta internkontrollen. I andra hand förstås den administrativa ledningen (kommundirektörerna Nima Poushin och Marie Tollefsen Marklund).

I klimatfrågan har alla politiker ansvaret för att inget har gjorts. Men också här faller ansvaret tungt på förra mandatperiodens Fp+Sd-koalition. Det nuvarande S-ledda styret har ju hittills bara haft tre månader på sig att göra något.

Många kommuner har lyckats bättre. I Skåne gjordes en inventering av situationen i tio kommuner 2015. I genomsnitt över de tio kommunerna var 35 procent av bränsleinköpen för den egna fordonsparken fossilfria. I Fyrbodal (Bohuslän, Dalsland, norra delen av f d Älvsborgs län) var 20 procent av kommunernas fordon fossilfria.

Hur stor del av Skinnskattebergs bränsleinköp är fossilfria?

Hur stor del av Skinnskattebergs fordonsflotta är fossilfri?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar