söndag 3 februari 2019

Motbild Venezuela


Bilden av tillståndet och utvecklingen i Venezuela i svenska media är entydig. En brutal diktatur utmanas av folkligt motstånd. Den socialistiska diktaturen har kört landet i botten ekonomiskt. Människor svälter och flyr landet. Oliktänkande trakasseras och fängslas. Regimen vilar på bajonetterna och något högre syfte än att behålla den egna makten kan inte skönjas.

Detta låter för uselt för att vara sant. Den venezolanska regimen och det folkliga stöd som faktiskt finns för den har inte en chans att få ett ord med i laget.

För den som vill ha en motbild till den bedövande mediakören finns här en liten länklista.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar