måndag 12 mars 2018

Dokument från kommunrevisionen i Skinnskatteberg


Det har visat sig i den diskussion som har följt på webpubliceringen av ”Kommunrevisorns testamente” och min artikel på DN Debatt den 5 mars att det inte går att se revisionsberättelserna på Skinnskattebergs kommuns hemsida. Revisionen har tidigare haft stora problem med att få dokument publicerade på hemsidan. Det är förstås problematiskt eftersom möjligheterna att informera kommunens medborgare därmed minskar drastiskt.

Dokument som kommunrevisionen velat publicera har stoppats av ”ledningen”. Vad som avses med detta är inte klart. Revisionen har då försökt initiera ett ärende i fullmäktige för att få ett policyuttalande att kommunrevisionens kommunikation med medborgarna inte får stoppas av kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens förvaltning. Detta fullmäktigeärende har förhalats och inte tagits upp på fullmäktiges föredragningslista. Mest aktiv för att hejda initiativet har fullmäktiges ordförande Bo Öberg (M) varit.

Väntan har nu varit så orimligt lång (ett år) att jag har beslutat att själv publicera det dokument som stoppades. Jag publicerar samtidigt revisionsberättelserna för år 2015 (arvodessaken) och 2016 (skolinspektionssaken).Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar