tisdag 28 november 2017

Bosse blev av med halva lönen

Skinnskattebergs hårt kritiserade fullmäktigeordförande fick igår sitt arvode halverat av fullmäktige. Utan omröstning beslöt fullmäktige enligt ett förslag från Vänsterpartiet att fördela om pengar från arvoden för fullmäktiges presidium till ordförandena för kommunstyrelsens utskott och miljö- och byggnadsnämnden. Fullmäktiges ordförande Bo Öberg (M) har hittills fått 60 000 kronor om året för att leda åtta möten om året medan nämnd- och utskottsordförandena med överblick över tunga sektorer av kommunal verksamhet fått nöja sig med 30 000 kronor.

Det var under fullmäktiges budgetdebatt som Vänsterns Fredrik Skog la fram förslaget till omfördelning. Det utbröt en viss förvirring om beslutsprocessen. Eftersom hela fullmäktiges presidium var jäviga då de var direkt berörda ekonomiskt fanns ingen ordförande som kunde leda sammanträdet. Ödets ironi gjorde då att fullmäktiges ålderspresident - samme Fredrik Skog - fick rycka in och leda fullmäktige som därefter utan omröstning godkände förslaget.

Bosse
Bo Öberg har tidigare gjort sig bemärkt då han i rikspressen uttalat sig om samarbetet mellan de borgerliga och Sverigedemokraterna. Han har då uppträtt som "kommunalråd i Skinnskatteberg", en titel som han aldrig varit i närheten av. Vidare har han gjort tabbar i uppgiften som ordförande som lett till att förvaltningsrätten upphävt fullmäktiges beslut. Läs mer om Bosse här.

När det gällde budgeten i övrigt var Socialdemokraterna och alliansen mellan Folkpartiet och Sverigedemokraterna i stort sett överens. Av den totala budgeten på omkring 260 miljoner var man ense om det mesta. De båda grupperingarna hade lagt fram varsitt förslag som omfattade omkring 10 miljoner. Men runt 4 miljoner av dessa tio var i huvudsak samma förslag. Kvar var skillnader för 6 miljoner eller två procent av utgifterna. Efter omröstning vann det borgerliga förslaget med röstsiffrorna 16-15 (De borgerliga inklusive Sverigedemokraterna mot de tre rödgröna partierna). Socialdemokraternas budget som bland annat innebar en storsatsning på äldreomsorgen förkastades därmed.
Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar