onsdag 12 juli 2017

Skriet från vildmarken: Give me fiber!

Vi var på ett välbesökt möte om utbyggnaden av fiber i vårt glesbygdsområde. Mötet ordnades av Skinnskattebergs kommun och det Wallenbergägda nätbolaget IP-Only. Bredbandsutbyggnaden på landsbygden är just nu en het fråga, och det är många som försöker skära politiska och ekonomiska poäng på frågan. Särskilt brännande blir frågan genom Telias pågående nedläggning av det gamla kopparnätet på landsbygden. Detta innebär att uppkopplingar mot internet med ADSL försvinner men också försämrad telefoni på många håll med dålig mobiltäckning.

Stabil och snabb internetåtkomst blir alltmer en medborgerlig rättighet. Det blir allt svårare att klara det dagliga livet utan internet och landsbygden riskerar att lämnas utanför. När det gäller annan infrastruktur tar det allmänna ett ansvar. Tänk till exempel på telefoni, vägar, järnvägar och elförsörjning. Så är det inte när det gäller bredbandsutbyggnaden. Här överlåts ansvaret på marknadskrafterna och på ideella insatser av konsumenterna.

Både regeringen och lokala politiska aktörer försöker vinna politiska poäng
Regeringen försöker trots detta ta hem politiska poäng. I regeringens bredbandsstrategi från hösten 2016 heter det att år 2025 ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband i hemmet och på arbetet. Det viktigaste medlet för att bidra till att målet ska uppnås är möjligheten att få statsbidrag till utbyggnad av fibernät på landsbygden.

Också lokala politiska aktörer försöker sno åt sig politiska poäng. Skinnskattebergs kommun är inte något undantag. Den politiska majoriteten som utgörs av Folkpartiet och Sverigedemokraterna under ledning av det populistiska folkpartistiska kommunalrådet Carina Sándor berömmer sig av sina insatser. De är i skriande behov av politiska framgångar alldenstund inga vallöften har realiserats och alldenstund praktiskt taget inga initiativ tagits under mandatperioden hittills. Hittills har dock ingen i kommunens glesbygd kunnat plugga in sin dator i en fiber som kommit till genom kommunens agerande.

Kommunens viktigaste insats har varit att man anställt en bredbandssamordnare, som gör ett utmärkt arbete för att stimulera lokala ideella krafter i byarna och som håller nära kontakt med det privata företag som kommunen genom ett samarbetsavtal har inlett en relation med. Kommunen har slutit ett samarbetsavtal med detta företag – det Wallenbergägda IP Only.

Juridisk tveksamma samarbetsavtal med Wallenbergägt riskkapitalbolag
Samarbetsavtalet innebär att kommunen ansluter alla sina fastigheter, både förvaltningsfastigheter och hyreshus, till det nät som IP-Only avser att bygga ut. Detta innebär att kommunen köper en tjänst av företaget, dock utan att någon offentlig upphandling ägt rum. Det framstår som juridiskt tveksamt, men frågan har aldrig prövats rättsligt eftersom ingen har överklagat beslutet. Det har i andra kommuner där liknande avtal slutits varit en rättslig prövning och det ser ut som om att genom olika juridiska knepigheter lyckats slingra sig förbi lagen om offentlig upphandling.

IP-Only ägs av riskkapitalbolaget EQT som ingår i Wallenbergsfären. Ett riskkapitalbolag brukar beskrivas som ett bolag vars enda verksamhet är att de investerar i andra bolag, d v s de tillhandahåller riskkapital. De gör detta i avsikt att förbättra bolaget de investerat i för att sedan, ofta inom fem år, sälja det vidare för ett högre pris än vad de betalade.

Skinnskattebergs kommun är inte unik. Företagets representant vid mötet häromdagen uppgav att man har liknande överenskommelser med ett 50-tal kommuner.

Ingen bredbandsutbyggnad utan statsbidrag och ideellt arbete
Sist och slutligen faller hela projektet tillbaka på två omständigheter: För det första krävs det statliga bidrag för att utbyggnaden ska komma igång. De avtal som IP-Only slutit med fastighetsägare om anslutning förfaller om projektet inte kunnat sättas igång inom 24 månader. För det andra krävs det insatser av ideella arbetsgrupper, framförallt vad gäller rekrytering av intresserade fastighetsägare (d v s ideellt arbetande bybor ska gratis hjälpa företaget med deras försäljningsarbete), men även vad gäller fastighetsavtal och projektering.

Ytterst är det förstås staten som har ansvaret för den här soppan där lokala politiker försöker sno åt sig oförtjänta politiska poäng och där Wallenbergföretag ser en möjlighet att skära guld med täljkniv. Och lidande blir förstås landsbygdsbefolkningen.Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar