torsdag 27 april 2017

Delade städer och byar

I nästan 40 år var Berlin en delad stad. Sedan 1974 delas Nicosia i en nordlig turkcypriotisk del och en sydlig grekcypriotisk del. Gränsen mellan delarna är välbevakad. I den här serien ställer vi oss frågan om det finns svenska samhällen – städer och byar – som delas av en gräns mellan kommuner och mellan län.

Det som först väckte vårt intresse var när vi för en herrans massa år sedan såg en annons i Bärgslagsbladet om att nu skulle klezmergruppen ”Sabbath hela veckan” spela i Näverkärrets bygdegård. Det var en fantastisk tillställning. Folk kom från när och fjärran. På parkeringen kunde man se holländska turister med lättnad veckla ihop kartan. Långhåriga och barfota skogsnissar hade krupit fram ur vrårna (en av ortsbefolkningen kommenterade: ”Den där har ser ut som en som piskar fruntimmer”). Det var ett praktfullt möte mellan kultur. Den östjudiska kulturen med sina vemodiga toner, holländska turister och barfota skogsnissar mötte en präktig svensk bygdegårdskultur.

Men det som i det här perspektivet var det intressanta var att arrangemanget ingick i Lindesbergs kommuns kultursatsning ”Sommarkväll i byn”. Och Näverkärret ligger ju inte i Lindesbergs kommun. Huvudsakligen ligger byn Näverkärret i Köpings kommun. Kommun- och länsgränsen går ungefär vid järnvägsövergången. Ett litet fåtal av det redan från början fåtalet hus i byn ligger på Lindesbergssidan. Här har vi en delad by.

Vi har kollat även senare somrar och det har även då förekommit Lindesbergsarrangemang i Näverkärrets bygdegård, men inte av samma kaliber som den gången ”Sabbath hela veckan” spelade där. Min teori är att kultursekreteraren i Lindesberg fick sparken efter bravaden.
Finns det fler samhällen i Sverige som på det här sättet delas av kommun- och ibland också länsgränser? Jajamensan, det gör det.

Statistiska Centralbyrån definierar en tätort en sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och med minst 200 invånare. Det blir förstås en väldig variation i storlek. De minsta tätorterna har förstås 200 invånare (på grund av definitionen). Störst är Stockholms tätort med drygt 1,5 miljoner invånare. År 2010 fanns det, också enligt SCB, 1 956 tätorter.


Av dessa delades 66 stycken av en eller flera kommungränser. I de flesta av dessa är det bara några få invånare som så att säga bor på andra sidan gränsen. En tätort har på någon punkt svällt ut lite grand över kommungränsen. Här ska jag inte som delade tätorter räkna dem där 90 procent eller mer av befolkningen bor i en och samma kommun. Det betyder att 50 av de kommuner som delas av kommungräns försvinner ur hanteringen. Här är ett exempel – Skutskärs - på hur en sådan ort kan se ut.
Det delade Skutskär
Kvar blir alltså 16 samhällen. Två av dessa är lite speciella, nämligen storstäderna Stockholm och Göteborg. Av de 1,5 miljonerna i Stockholm bor faktiskt bara 59 procent i Stockholms kommun. Resterande 41 procent är fördelade på inte mindre än 11 kranskommuner. Och ingen av dessa har mer än sex procent av hela befolkningen i tätorten Stockholm. Så här ser Stockholms tätort ut:

Det delade Stockholm
På sitt sätt liknar faktiskt Stockholm Skutskär. Tätorten har som en jätteblaffa vuxit ut över kommungränsen och avsatt smådelar i, inte bara en, utan elva grannkommuner. Göteborg visar ett liknande mönster, fast inte så extremt. 80 procent av göteborgarna bor i Göteborgs kommun, medan de övriga fördelar sig på tre grannkommuner, med de flesta (10 procent) i Mölndal. Däremot är tätorten Malmö mer koncentrerad. Hela 97 procent av malmöiterna bor i Malmö kommun.
På grund av det speciella bebyggelsemönstret kommer jag inte heller att ta med Stockholm och Göteborg i den här serien. Det gör att det blir 14 delade samhällen kvar.

Av dessa 14 tillhör 4 de delade byarnas första klass i och med att den delande kommungränsen också är länsgräns.

I denna finare sorts delade byar skulle inspirationskällan Näverkärret ha kommit med, Men så blir det nu inte. Byn är så liten och obebodd att den inte kvalificerar som tätort. SCB har ytterligare en kategori byar – småorter som har 50 – 199 invånare och högst 150 meter mellan husen. Det fanns 2010 2 920 småorter och Näverkärret är inte en av dem. Enligt hitta.se har 22 personer Näverkärret som adress. Frågan är om det inte är för långt mellan husen också. Men i alla fall.

Vid gränsen i det delade Näverkärret


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar