måndag 12 januari 2015

Skinnskattebergs fullmäktige väljer ny revisionsordförande

Så här gick det till när kommunfullmäktige i Skinnskatteberg den 15 december valde ny ordförande för kommunens förtroendevalda revisorer. Livligt som ofta i Skinnskattebergs kommunalpolitik.

Fullmäktiges ordförande (M): Då är vi framme vid revisionen. Kan jag få förslag på ordförande?

Valberedningens ordförande (S): Valberedningen föreslår Henry Bäck, Vänsterpartiet, till ordförande.

Fullmäktiges ordförande (M): Vanja

Vanja Leneklint (Fp): Presidium, ledamöter och åhörare! Professor Henry Bäck är föreslagen som revisor och ordförande i revisionen. Alliansen yrkar avslag på förslaget. Orsaken är att Henry Bäck bedriver vuxenmobbing i sociala medier och där skriver både osanningar och påhopp som inte hör hemma hos dem som ska inneha ett politiskt uppdrag.

Nu följer inlägg av Fredrik Skog (V) och Sheila Imamovic Skog (Mp).

Fullmäktiges ordförande (M): Vanja

Vanja Leneklint (Fp): Jag tänker inte läsa innantill i några bloggar som finns. Jag ägnar mig inte åt sånt där över huvud taget. Jag tycker du antydde det, Fredrik, att jag ägnar mig åt något slags mobbing. Jag gör aldrig det. Men du gör ju det, för jag har läst lite grand. Men att det finns i bloggen grova anklagelser och har funnits tidigare också mot Carina och det har Henry Bäck skrivit i en av sina bloggar. Ni hade ju väldiga synpunkter för fyra år sen på en av våra föreslagna revisorer.

Nu följer inlägg av Sheila Imamovic Skog (Mp) och Tony Bölja (S)
Fullmäktiges ordförande (M): Vanja

Vanja Leneklint (Fp): Ja, Tony, du tycker att det är bedrövligt att jag drar upp det här här men jag vet inte var jag annars skulle ta upp det. Det är ju faktiskt så att man kan opponera mot sina motståndares åsikter. Vi i alliansen har en gång beslutat för många år sen att aldrig aldrig gå på personer däremot kan däremot kan vi debattera åsikter, olika åsikter. Det är en väldig stor skillnad. Det finns ju faktiskt nån i er grupp som har blivit påhejade av andra och kallat Carina för brölande mytoman och jag tycker inte att sånt är sånt som vi ska diskutera här. Jag tycker vi… Det är klart att vi har olika åsikter vi ska diskutera. Inte angripa varann på det sättet. Det är helt fel och jag tar klart avstånd från allt sånt.

Nya inlägg av Tony Bölja (S), Seija Ojala (S) och Sheila Imamovic Skog (Mp).
Fullmäktiges ordförande (M): Är det några fler som vi vill ha ordet? Kan vi gå till beslut? Då finns det två förslag. Det ena är bifall till valberedningens förslag om ordförande Henry Bäck och alliansens avslag på detsamma.
Ah ah. Fem minuter. Räcker det? Då ajournerar vi oss i fem minuter.

Klubbslag.

Fullmäktige ajournerar sig.

Fullmäktiges ordförande (M): Vanja har begärt ordet.

Vanja Leneklint (Fp): Ja. Presidium, ledamöter och åhörare! Eftersom Henry Bäck inte är här så drar vi tillbaka avslagsyrkandet. Vi kommer att lägga ned våra röster vid omröstningen och vi vill också lämna en protokollsanteckning.

Inlägg av Tony Bölja (S).
Fullmäktiges ordförande (M): Okej. Då får ni lämna den där protokollsanteckningen till justeringen. Då finns det bara ett förslag. Väljer fullmäktige Henry Bäck till ordförande i revisionen?

Jarop.

Klubban faller.


Slutligen kan tilläggas att någon protokollsanteckning aldrig lämnades.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar