torsdag 30 maj 2013

Strövtåg: Vattenfallet som kom av sig


Målat vattenfall

Skinnskatteberg är landets herrgårdstätaste kommun. Man räknar med sju herrgårdar i kommunen: Baggå, Bernshammar, Färna, Jönsarbo, Karmansbo, Skinnskatteberg och Uttersberg. Av dessa ligger Bernshammar, Jönsarbo, Karmansbo och Uttersberg i Heds socken. Summa summarum fyra av de sju herrgårdarna. Heds socken blir därmed den herrgårdstätaste socknen i den herrgårdstätaste kommunen. Och av de fyra herrgårdarna i Hed socken ligger två – Bernshammar och Jönsarbo – i Bernshammar som därmed blir den herrgårdstätaste byn i den herrgårdstätaste socknen i den herrgårdstätaste kommunen.

Bruket och herrgården ägdes vid mitten av 1700-talet av räntmästaren vid Uppsala Universitet, Petter Julinsköld. Petter Julinsköld gick med dunder och brak i konkurs 1767. Det var den så kallade ”Julinsköldska cessionen.” Julinskölds bankrutt satte andra spår i Hedbygden, men det ska jag återkomma till i ett senare inlägg.

Bernshammar köptes av Fredrik Otto Hassel, adlad till Lorichs. ”… egdes bruket af brukspatronen F.O. Lorichs, död redan 1828, hvilken mycket förskönade det…” skriver Historiskt-geografiskt och statististiskt lexikon öfver Sverige 1859.

Särskilt förskönades herrgårdsparken. I den 20 hektar stora engelska parken finns en paviljong, ett lusthus (som egentligen är ett utedass), ett orangeri och ett vattentorn. Ett särskilt projekt som Lorichs hade för parken var anläggandet av ett vattenfall. Parken slutar vid en bro där idag länsväg 250 går. Lorichs plan var att det skulle välla fram ett vattenfall under bron. För att åstadkomma detta skulle ett vattendrag grävas genom åsen från sjön Spaden på andra sidan åsen, en sträcka om en dryg kilometer. Problemet var bara att Spaden låg fem meter under marknivån vid parkens slut. Vattnet hade alltså måst rinna uppåt för att nå Lorichs tänkta vattenfall.

När det nu inte gick att åstadkomma fick man nöja sig med ett målat vattenfall på en träskiva under bron. Ytterligare förskönades parken av två urnor i rad mellan herrgårdens huvudbyggnad och det tänkta vattenfallet. Genom att urnan längst bort gjordes mindre skapades ett intryck av att parken sträckte sig längre än vad den i verkligheten gjorde. Ett riktigt trompe l’œil!

Bernshammars herrgård

Herrgårdsparken med urnor och stenbro, men utan vattenfallStrövtåg i Hedbygden

Det här är det andra inlägget i serien ”Strövtåg i Hedbygden”. På kartan markeras Bernshammars hrrgårdspark med 2. Tidigare inlägg (1 på kartan) handlade om Galgbacken
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar