tisdag 19 mars 2013

Hur tänker ett nättroll?Den som inte är nationalist är en dåre. Svenskarna har skrämts till tystnad och vågar inte vara stolta över sitt land. Detta var några teser i ett inlägg som P4 Västmanland häromdagen sände för att åstadkomma debatt. Inlägget rubricerades ”Tacklingen” och det uttalade syftet var att det skulle bli debatt. Det blev det knappast. Istället var det som att dra proppen ur en gödseltunna. Hejarop och bravon fyllde kommentarsfälten.

Nu borde inte det ha varit någon överraskning för de pigga journalisterna på lokalradion. Inlägget hade sänts tidigare och då lett till glädjeeruptioner på högerextremistiska diskussionsfora på nätet. I inlägget presenteras en ”teori” om varför makthavarna så hårt driver ”det politiskt korrekta”. Det beror på att det enda de är intresserade av är ”att få fler mandatperioder att styra Sverige.” Eftersom det i en valdemokrati som den svenska är av väljarna man får ”fler mandatperioder” får man väl förstå att den påstådda förklaringen är att ”politikerna” är politiskt korrekta för att få så många röster som möjligt.

Eftersom det samtidigt tycks vara så att de flesta svenskar inte är ”politiskt korrekta” så verkar förklaringen lite ologiskt. Det vore väl mer att vinna på att vara ”politiskt inkorrekt” d v s invandrarfientlig? Att det finns etablerade partier och politiker som resonerar så är känt. Man kan bara hänvisa till Folkpartiets upprepade försök att fiska i dessa grumliga vatten.

Politikerna är sjuka i huvudet

Jag har gått igenom kommentarer på P4 Västmanlands hemsida och på några olika högerextremistiska diskussionsfora på nätet i samband med ”Tacklingen” och även förra gången inlägget sändes. Det visar sig att de framlockade kommentarsfältens hjältar på ett motspänstigt ärans och hjältarnas språk (det är mycket stavfel, grammatiska fel och engelska lånord) i huvudsak är inne på idén att ”PK-maffian” har skrämt svenskarna till tystnad. Den som yttrar sig mot PK klassificeras som fascist eller rasist och av det följer att man utsätts för förföljelse i vardagen.

Det intressanta är vad man har för föreställningar om varför makteliten driver den här politiken. Vad är maktelitens drivkrafter att hålla folkmajoriteten nere i underordning och tystnad? En relativt vanlig typ av förklaringar är vad man skulle kunna kalla patologiska förklaringar: Makteliten – den så kallade ”PK-maffian” – består enkelt uttryckt av folk som är sjuka i huvudet. Detta är den enkla förklaringen till deras agerande:

hans argumentering om att våra rektorer och politiker är rubbade individer rent generellt håller jag med om

proffstyckare och övrigt folk inom såskalldutyckaeliten helt å hållet tycks sakna sjukdomsinsikt

Men de flesta menar dock att elitens handlande inte kommer inifrån, från deras egna sjuka hjärnor, utan det finns något slags yttre källa. En lite speciell variant är den här, där det är konkurrensen inom ”PK-maffian” som driver handlandet. Det tycks gälla något slags tävling, där olika makthavare tävlar med varandra om vem som är mest politiskt korrekt:

Jag är helt övertygad om att pk-maffioson inte vet vad den vill förutom att hålla takten med övrig pk-maffia

Politikerna är rädda för muslimerna

Allra vanligast är dock att man tror att det finns någon annan grupp – utanför ”PK-maffian” – som trycker på, hotar eller kanske till och med tvingar makteliten att bete sig som den gör. I en del förklaringar nöjer man sig med att antyda att det nog finns något sådant yttre hot:

vad är de bestämmande i regeringen rädda för

Det är en makt som vill underminera det goda som finns i Sverige och nu är det dax att säger stopp!

Allt de gör är för ett större syfte. De vill medvetet skapa hat och ångest hos oss Svenskar, de vill få oss känna ångest och depression.

Men oftast har man helt klart för sig att det är muslimerna det handlar om. Den yttre grupp som makthavarna – ”PK-maffian” – av olika skäl vill hålla sig väl med är muslimerna:

Politikerna är inte rädda för Jesus, dom fegar ut pga de "fredliga" Muslimerna

Man är så livrädd att trampa muslimer på tårna, eller så vill man helt enkelt prioritera muslimer före svenskar, så man kör över och vänder ryggen åt svenskarna. När muslimerna kommer hit och kräver förändringar för att det ska passa dem så lyssnar politikerna ivrigt, men när svenskar protesterar och vill ha rätt till sin egen kultur i sitt eget land, då trycks vi ner och körs över av politiker och media och blir stämplade som "rasister" och "främlingsfientliga".
Varför har M genom ASK stoppat utvisning av våldtäktsmän och äldre rånare.Kan det vara Waberi och islamska rådet som krävt detta.
vi har en stor grupp muslimer men ingen av dom har tagit över några maktpositioner.
Det är istället så att de som sitter vid makten tävlar med varandra om vem som kan vara mest tolerant mot dom.
Ger dom fria händer att hålla på hur dom vill.

Det lustiga i det hela är att staten/företagen främjar andra religioner och deras traditioner (Ramadan), medan kristna högtider och deras traditioner anses ''rasistiska'' och bör kväsas.
Detta är ju helt sjukt, man börjar ju undra hur politikerna tänker.

I det andra citatet (”Man är livrädd…”) påstås det att det är muslimerna som kräver förändringar som ”politikerna” snabbt och tjänstvilligt genomför. Det framgår inte omedelbart av det tredje citatet (”Varför har M…”), men i själva verket torde det handla om att man menar att det finns muslimska organisationer som ställer krav. Waberi syftar nämligen på den svensk-somaliske politikern Abdirizak Waberi, ordförande i Islamiska förbundet i Sverige och i organisationen Sveriges Islamiska skolor. Waberi är också moderat riksdagsman.

I mycket av diskussionen har det kommit att sättas likhetstecken mellan svenskt och kristendom. Första gången inlägget sändes i radio var i december. Därför kommer en stor del av diskussionen att handla om julfirande, Luciafirande och skolavslutningar i kyrkan. Dessa företeelser betraktas som ”kristna” och ”svenska”. Utan att nämna muslimerna vid namn ser denhär kommentatorn angreppen på det kristet/svenska som oroande, och hen är egentligen inte övertygad om att det yttre hotet finns. Här återkommer vi alltså i viss mån till förklaringar som att makteliten består av folk som är sjuka i huvudet och/eller som på något oförklarligt sätt är inblandade i något slags tävling om vem som är mest PK.

Sen undrar jag ibland vilka dessa föräldrar är, de som så starkt tar avstånd till allt religiöst och traditionellt. … Men framför allt, existerar de öht eller är det som jag börjar tro bara hjärnspöken hos en allt mer hysterisk grupp beslutsfattare som är så rädda att göra fel och stöta sig med någons tro eller åsikt att de inte själva inser hur patetiska de ser ut?

Allt är judarnas fel

Sen finns det ju de som likt Dr Strangelove har svårt att hålla högerarmen i styr. Här är det mer rakt på sak. Nu handlar det varken om sinnessjuka politiker eller aggressiva muslimer, nej det är judarna som är fienden:

dumsvenne blint lyder de aktörer som vill föbjuda och avskaffa allt som är kristet, svenskt och europeiskt: Dvs JUDEN.

Likheterna med den nazistiska argumentationen blir tydliga i de här citaten av Julius Streicher – grundare av den antisemitiska tidningen ”Der Stürmer”:

Juden strävar efter dominans inte bara över det tyska folket utan över alla folk. Kommunisterna banar väg för honom. Vet ni inte att Gud i gamla testamentet befallde judarna att förbruka och förslava jordens folk?

Regeringen låter juden göra som han behagar. Folk förväntar sig att det vidtas åtgärder. Ni kan tycka vad ni vill om Adolf Hitler, men en sak måste erkännas. Han hade modet att försöka befria det tyska folket från juden genom en nationell revolution. Det var i sanning åtgärder

Ni måste inse att juden vill att vårt folk går under. Det är därför ni måste ansluta er till oss och lämna dem som inte har gett er annat än krig, inflation och stridigheter. Juden har förstört nationerna i tusentals år. Låt oss göra en ny början idag så att vi kan förinta judarna.

Judarna (muslimerna) vill ta makten och ”politikerna” låter dem hållas. Däremot finns det en modig man – Hitler (upphovsmannen till ”Tacklingen”) – som har vågat stå upp mot dem.

”Der Stürmer”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar