onsdag 6 juni 2012

Ljus i mörkret


Det är alltsomoftast dålig stämning i Skinnskattebergs kommun. Befolkningen minskar. Skolan går ofta lite rassligt. Det är dåliga resultat och höga kostnader. Verksamheter flyttar eller hotar att flytta från orten. Oppositionsledaren (”världens bästa politiker”) jämför med en kommunistisk diktatur. När företagarna ska sätta betyg på företagsklimatet pendlar kommunen mellan sista och nästsista plats. Men allt är inte bara elände. I tidningen ”Fokus” rankning av kommunerna efter ”var det är bäst att bo” finns flera ljusglimtar.

Plats nummer 203 av 290 är väl kanske inte så märkvärdigt, men 203 är i alla fall bättre än sist (plats 290). Och i förra årets rankning fick kommunen plats 262 – det är alltså en uppryckning med 59 platser på listan. Det blir med andra ord bättre att bo i Skinnskatteberg. Och sett i ett Västmanlands-läns-perspektiv kommer Skinnskatteberg på fjärde plats. Först är, kanske inte oväntat Västerås följt av ja gissa vilken kommun? Jo, det är förstås det övermåttan populära Fagersta, som alla andra vill gå ihop med. Sen kommer av någon anledning Kungsör åtföljt av Skinnskatteberg. Så här ser U-länslistan ut:

Kommun
Ranking
Västerås
117
Fagersta
127
Kungsör
153
Skinnskatteberg
203
Hallstahammar
216
Arboga
235
Norberg
236
Surahammar
261
Sala
263
Köping
269

Rankingen bygger på ett 40-tal olika egenskaper som förts samman till fem större grupper: Att vara ung, att vara äldre, att ha familj, att arbeta och den femte kategorin ”fundamenta” som består av en rad olika variabler som antas påverka alla i kommunen. Om man skulle dela in kommunerna i tre lika stora grupper kommer Skinnskatteberg i den översta tredjedelen när det gäller ”att vara ung”. Det är med andra ord, mätt på det här sättet bra att vara ung i Skinnskatteberg – grönt ljus. Gult ljus – mellangruppen – blir det för ”fundamenta” och ”att ha familj”. I den sista tredjedelen – rött ljus – hamnar kommunen för kategorierna ”att vara äldre” och ”att arbeta”.

Vi kan ta en titt på enskilda variabler. Mycket bra placeringar blir det t ex när det gäller ungdomars bruk av alkohol och tobak (på den variabeln är Skinnskatteberg bäst i landet), andel familjer som har råd att köpa villa (plats 17), nöjda kunder i äldreboenden (plats 26), miljöskyddad areal (plats 29), arbetslöshetsutveckling (plats 30), taxeringsvärden för småhus (plats 40), kommunens soliditet (plats 41), lärartäthet i skolan (plats 47), kulturkostnad per invånare (plats 51), jämställdhet mellan män och kvinnor vad gäller inkomster (plats 53), personaltäthet i förskolan (plats 80) och idrottsföreningar (plats 95). Så allt är sannerligen inte nattsvart.

I botten ligger förstås Svenskt näringslivs mätning av företagsklimatet. Här blir det plats 289 eller näst sist i hela landet. Jag har skrivit om denhär rankingen tidigare. Tyngst i rankningen väger en enkät med företagare i kommunen. Innebörden av de usla placeringarna är alltså framförallt missnöjda företagare. En analys av materialet för samtliga kommuner förra året pekade på att man kunde förklara en stor del av missnöjet med (1) att befolkningen minskar, (2) att det är vänsterstyre i kommunen och (3) att det nyligen varit maktskifte. Allt stämde på Skinnskatteberg.

I materialet från Fokus finns befolkningsförändringens två komponenter med – födelseöverskott och flyttningsnetto. Det visar sig att ju större födelseöverskottet är (det föds fler än det dör), desto sämre blir uppfattningen om företagsklimatet. Flyttningsnettot (fler inflyttade än utflyttade) har inte alls samma betydelse. En annan omständighet som påverkar företagarnas attityder är kommunalskatten. Ju högre skatt, desto sämre ”företagsklimat”. De båda variablerna – födelseöverskott och kommunalskatt förklarar tillsammans kring 35 procent av skillnaderna mellan kommunerna.

För mig framstår det som obegripligt hur man kan tillmäta ett mått som beror på företagarnas missnöje med folkminskning, vänsterstyre och skatter så stor betydelse. Det finns faktiskt annat som har betydelse för hur bra det är att bo i en kommun, och i flera av dessa avseenden har Skinnskattebergs kommun avsevärt mycket bättre värden. Men Fagersta är det förstås svårt att klå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar