onsdag 10 mars 2010

Hur f-n har de tänkt här eller Prioritering av busshållplatser


Bättre och säkrare tillgänglighet till hållplatserna efter VL:s busslinje 500 har utretts av Vägverket. Jag har skrivit om det i ett tidigare inlägg (5 februari).

Bara vissa hållplatser föreslås upprustade. Däribland t ex inte Västanheds hållplats.

Däremot föreslår man en ganska dyrbar upprustning av hållplatsen vid Skinnskattebergs kommunhus. Två alternativa förslag finns: Det ena kostar 235.000 kronor och det andra 250.000 kronor. Till detta kommer kostnad för busskurer på båda sidor.

Det är förstås bra. Problemet är bara att buss 500 med 16 dagliga turer i vardera riktningen inte passerar hållplatsen "Kommunhuset". Den enda linje som går där är linje 81 mellan Skinnskatteberg och Riddarhyttan med två dagliga turer.

Hur har man tänkt? Eller har man tänkt?

1 kommentar: